A fost tămăduită de Hristos de cele șapte duhuri necurate care o stăpâneau și, după această minune, a ales să-I urmeze Acestuia.

Maria Magdalena nu L-a părăsit pe Iisus nici în momentele răstignirii, așa cum au făcut-o ucenicii Săi, cu excepția lui Ioan. De asemenea, făcând parte dintre femeile mironosițe, ea a fost cea dintâi care a fost vestită de un înger că Hristos a înviat.

Potrivit Tradiției, după Înălțarea la Cer și Pogorârea Sfântului Duh, Sfânta Maria Magdalena a propovăduit Evaghelia și la Roma, convertindu-l și pe împăratul Tiberiu.

A ajuns și la Efes, unde a propovăduit alături de Sfântul Evanghelist Ioan.

Se pare că a fost îngropată în peștera unde au dormit somnul de câteva sute de ani Cei Șapte Tineri, pomeniți de Biserică pe 4 august.

Mâna stângă a Mariei Magdalena se află la Mănăstirea „Simonos Petras” din Muntele Athos.