Evenimentul Zilei > Actualitate > Pre?edintele ANI: Senatul trebuie s?-l revoce de urgen?? pe Mircea Diaconu
Pre?edintele ANI: Senatul trebuie s?-l revoce de urgen?? pe Mircea Diaconu

Pre?edintele ANI: Senatul trebuie s?-l revoce de urgen?? pe Mircea Diaconu

?eful Agen?iei Na?ionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, spune c? dac? senatorul incompatibil Mircea Diaconu nu este revocat din func?ie în procedur? de urgen??, vom fi în situa?ia de a nu respecta nici hot?rârea instan?ei supreme, dar nici pe cea definitiv? ?i obligatorie a Cur?ii Constitu?ionale a României. Semn c? mecanismul statului de drept nu func?ioneaz? la standarde europene!

Pre?edintele Agen?iei Na?ionale de Integritate, Horia Georgescu a declarat pentru Evenimentul zilei c? decizia de azi a Cur?ii Constitu?ionale a României era previzibil?.
„Verdictul a fost dat în unanimitate ceea ce arat? exact cum au stat lucrurile: un conflict juridic constitu?ional între Legislativ ?i Autoritatea Judec?toreasc?, solu?ionat în favoarea justi?iei. Nu vorbim de persoane, ci de decizii definitive ale justi?iei.”, a declarat Horia Georgescu.

  • CRIN ANTONESCU, MARELE ABSENT.Curtea Constitu?ional?: Mircea Diaconu î?i pierde mandatul de senator. Va da acesta înapoi salariul?

?eful ANI a amintit c? nu este prima dat? când Senatul decide ne?inând cont de efectele juridice privind privind interdic?ia ocup?rii de func?ii, în caz de incompatibilitate, timp de trei ani. „A? men?iona cazul Victor Alistar, pentru care de?i opera o interdic?ia de a fi numit pe o functie public? timp de trei ani, el a fost desemnat de c?tre Senat, prin vot, în func?ia de membru CSM din partea societ??ii civile. Iar ulterior CCR a statuat faptul c? fiind în incompatibilitate nu putea ocupa func?ia. Este regretabil faptul c? nu sunt respectate deciziile definitive ale instan?elor sau actele cu consecin?e juridice emise de ANI. Acest lucru ne arat? de fapt c? nu e un mecanism func?ional, ceea ce pentru un stat de drept la standarde europene este de neconceput. Mai mult decât atât Senatul trebuie s? se întruneasc? de urgen?? s? îl revoce pe domnul Mircea Diaconu, deoarece în caz contrar vom avea o situa?ie în care nu doar o decizie definitiv? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie nu este respectat?, ci ?i o hot?râre a CCR definitiv? ?i general obligatorie care nu este respectat?!”, a declarat pre?edintele ANI.