Evenimentul ZileiSocialPremiile Academiei Române pentru anul 2013

Premiile Academiei Române pentru anul 2013

Premiile Academiei Române pentru anul 2013
Academia Română va decerna vineri, 18 decembrie 2015, în sesiunea solemnă, Premiile Academiei Române pentru anul 2013.

 Ceremonia va avea loc în Aula Academiei Române, cu participarea Adunării Generale, începând cu ora 10.00. Diplomele vor fi înmânate de acad. Ionel-Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române, în prezenţa Biroului Prezidiului. Conform statutului, Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.

Bilanţul anului 2013 se concretizează în 68 de premii, acordate unui număr de 145 de laureaţi, pentru opere individuale sau colective sau pentru întreaga creaţie. Din cele 78 de premii stabilite prin Regulament 10 nu au fost acordate.

În mod excepţional, Academia Română acordă diploma „Meritul Academic“ domnului Ion Piso, pentru prestigioasa activitate artistică, şi domnilor Dinu Cernescu şi Vladimir Zamfirescu, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Premiile Academiei Academiei Române au o istorie care depăşeşte un secol şi jumătate. Ele au fost iniţiate din chiar primii ani de funcţionare a Academiei Române, când, în 1867, se decide constituirea „premiilor fondatorilor“, pornind de la fondul constituit din importanta donaţie a lui Evaghelos Zappas, fond căruia i se adăuga suma de 5.000 de lei pe care o donase domnitorul Al. I. Cuza, încă din 1863, cu scopul instituirii unor de premii ştiinţifice şi literare româneşti. Primul premiu al Academiei Române a fost acordat lui Timotei Cipariu, pentru manuscrisul lucrării Gramatica limbii române. Partea analitică. Astăzi, numărul premiilor Academiei Române se ridică la 78, repartizate pe domenii corespunzătoare celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române, iar fiecare premiu poartă numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei ştiinţifice, literare şi artistice naţionale.

Pentru mai multe detalii despre premiile Academiei Române consultaţi site-ul Academiei, la adresa: http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.


Accesează: