Evenimentul Zilei > Justitie > Prefectura Buz?u a p?c?lit statul român. V?carul satului a ajuns „Regele p?durilor”
Prefectura Buz?u a p?c?lit statul român. V?carul satului a ajuns „Regele p?durilor”

Prefectura Buz?u a p?c?lit statul român. V?carul satului a ajuns „Regele p?durilor”

Fostul prefect de Buz?u ?i magistra?ii Judec?toriei P?târlagele au reu?it s?-l fac? milionar în euro pe Gheorghe Cetera?, fostul v?car din ??nd?rei. Acum, acesta este proprietar peste p?durile din nordul jude?ului

Retrocedarea suspect? a p?durilor din nordul jude?ului Buz?u a f?cut institu?iile statului s? se bat? între ele. Oficialii din Ministerul Finan?elor acuz? c? Prefectura Buz?u ?i Prim?ria Gura Teghii (Buz?u) au favorizat retrocedarea ilegal? a 5.134 de hectare de p?dure.
„Interesele Statului Român au fost grav afectate”, sus?in oficialii de la Finan?e. Dosarul a ajuns pe masa judec?torilor, dar în momentul în care ministerul a intervenit era prea târziu. Statul a fost p?c?lit! Un fost muncitor necalificat în zootehnie, Gheorghe Cetera? (53 de ani) a ajuns milionar în euro ?i proprietar peste miile de hectare de p?dure. El a reu?it s? fac? acest lucru dup? ce a cump?rat drepturile litigioase, în schimbul a 160.000 de euro, de la mo?tenitorul de drept, pensionarul bucure?tean Gheorghe Poenaru (76 de ani).

  • Fa?a adev?rat? a mafiei p?durilor: Protec?ie de stat, b?t?i, amenin??ri cu moartea | VIDEO

Imediat dup? ce s-a trezit proprietar, Cetera? a vândut p?durea unei societ??i germane, cu aproximativ 20.000.000 de euro. Fostul v?car din ??nd?rei preg?te?te a doua lovitur? imobiliar? de propor?ii, drepturi litigioase cump?rate pentru alte 7.000 de hectare de p?dure în jude?ul Covasna.
?mecheria imobiliar?
Totul a început în 1948, când comuni?tii au na?ionalizat societatea Ardeleana pentru Industria Forestier?, la care tat?l lui Poenaru a de?inut 9% din ac?iuni. În 2005, Poenaru pune bazele unei societ??i cu nume similar, Forestiera Ardelean? SRL, ?i revendic? averea firmei. Cererea este respins?, în 2006, de Comisia Local? Gura Teghii ?i de cea jude?ean? de aplicare a legilor fondului funciar ?i comunicat? lui Poenaru. Normal, afacerea ar fi fost moart?.
Surprinz?tor, ?ase ani mai târziu, în februarie 2011, Forestiera Ardelean? SRL contest? deciziile Comisiilor la Judec?toria P?târlagele ?i revendic? 5.134 de hectare de p?dure. Potrivit legii, trebuia s? fac? acest lucru în 2006, dup? 30 de zile de la r?spuns, dar avoca?ii au sus?inut c? nu au primit comunicarea. Un func?ionar din prim?ria Gura Teghii a confirmat c? nu a g?sit în dosar dovada comunic?rii. Surse de la Prefectur? sus?in c? documentul a fost sustras.

  • Verestoy are un URMA?. Un mare t?ietor de p?duri a devenit ST?PÂNUL celei mai mari p?duri din România, într-o AFACERE GIGANT a UDMR

În februarie 2011, Poenaru a vândut drepturile litigioase cu 160.00 de euro, lui Cetera?. Este momentul în care institu?iile statului fac tot posibilul s? piard? rapid procesul. La primul termen se discut? probele, iar la al doilea termen este gata ?i expertiza tehnic?. Comisia Jude?ean? Buz?u din subordinea Prefecturii ?i Comisia Local? Gura Teghii au cerut reconstituirea dreptului de proprietate.
În fa?a cererilor f?cute de institu?iile statului, judec?torii îi dau dreptate lui Cetera? ?i decid emiterea unui certificat de proprietate. Din nou, Prefectura Buz?u ?i Prim?ria din Gura Teghii joac? de partea lui Cetera?, ?i nu fac recurs. Totul merge rapid. La 31 mai 2011, prefectul de Buz?u, Paul Beganu, semneaz? actul de proprietate. În iunie, Cetera? vinde societ??ii germane terenurile cu 20 de milioane de euro.
„Statul, prejudiciat”
Un director din Ministerul de Finan?e, Ciprian Badea, vede neregulile ?i face, în iulie 2011, o cerere excep?ional? de revizuire: „Interesele Statului Român, în calitate de proprietar al terenului pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate nu au fost deloc ap?rate în aceast? cauz?”. Romsilva, de asemenea, ar?tând c? retrocedarea este ilegal?, p?durea apar?inând domeniului public al statului Din nou, Prefectura ?i Prim?ria local? s-au opus.

  • Jude?ul Arge?, lider în topul defri??rilor ilegale. Poli?i?tii fac perchezi?ii

Beganu, împotriva Finan?elor
Inginerul silvic Paul Beganu (53 de ani) a fost prefect al Buz?ului în perioada octombrie 2009 – mai 2012. El ne-a explicat c? nu are ce s?-?i repro?eze privind retrocedarea celor peste 5.000 de ha de p?dure. „Am semnat actul de împropriet?rire în baza unei sentin?e judec?tore?ti. Au fost foarte multe cazuri venite pe hot?râri judec?tore?ti”, s-a scuzat fostul prefect. El ne-a explicat c? nu î?i mai aminte?te detaliile acestui proces. În întâmpinarea depus? de Paul Beganu la Judec?toria P?târlagele, datat? 29 septembrie 2011, acesta ar?ta: „Cererea de revizuire formulat? de statul român, prin Ministerul de Finan?e, este inadmisibil?. În condi?iile în care p?r?ile nu au dorit s? declan?eze o cale de atac, este inadmisibil ca aceast? cerere s? fie formulat? de o ter?? persoan?, în spe?? Finan?ele”.
Paul Beganu se face c? a uitat modul în care se face împropiet?rirea v?carului din ??nd?rei
10.600 de hectare de p?dure a luat Gheorghe Cetera? de la Statul Român în nordul Buz?ului ?i în jude?ul Covasna

  • PERCHEZI?II în Arge?. 100 de persoane, cercetate pentru defri??ri

„Am f?cut avere de la CAP”
Lui Gheorghe Cetera? nu i se pare suspect faptul c?, timp de 20 de ani, mo?tenitorul n-a reu?it s?-?i câ?tige drepturile, în timp ce el a reu?it, „în doar doi ani”, s? ob?in? p?durile. „Oamenii ??tia au fost proprietari! Nu e ceva m?sluit sau f?c?tur?. Domnul Poenaru n-a putut s? umble ?i am umblat eu, care-i problema?”, ne-a declarat Gheorghe Cetera?.
Întrebat de unde a avut bani s?-i pl?teasc? „mai mult de 150.000 de euro” lui Poenaru Petre Vlad pentru drepturile litigioase, Cetera? spune c? a f?cut avere muncind la CAP, cu vacile: „Am luat 14.000 pe zi de la CAP ?i a?a am strâns CEC-uri de 500.000 de lei, înainte s?-l omoare pe Ceau?escu”. Cetera? recunoa?te c? a vândut p?durile din nordul Buz?ului dup? doar 15 zile de când ?i-a luat titlul de proprietate de la Prefectur?: „Am vândut cu 4.300 de euro hectarul, în total am luat 20 de milioane de euro. Banii s-au cheltuit, care-i problema?”.
Cetera? a mai precizat: „Am luat pân? acum 10.000 ?i vreo 600 de hectare ?i mai sunt de luat înc?!”. Se refer? la fosta fabric? de cherestea de la Comand?u, 100 km de cale ferat? ?i 60 de vagoane de tren.
Poenaru: „20 de ani m-am chinuit!”
La etajul ?ase al unui bloc din cartierul Drumul Taberei locuie?te, modest, Gheorghe Petre Vlad Poenaru. Inginer la baz?, implicat la nivel de conducere în ridicarea hidrocentralelor de pe Arge?, Poenaru ne spune, dezam?git: „Legile României sunt f?cute de a?a natur? încât adev?ra?ii proprietari s? nu se poat? descurca, sunt f?cute astfel încât o mân? de escroci, adic? cei care conduc ?ara de 20 ?i ceva de ani, s? poat? s? profite de pe urma acestora! Eu m-am zb?tut 20 de ani. M-am chinuit s?-mi ob?in drepturile. Am respectat legisla?ia punct cu punct. Am trimis documenta?ie complet?, ?i la Buz?u, ?i la Covasna, ?i n-am primit nimic! Firma tat?lui meu avea vreo 20.000 de hectare de p?duri, fabrica de Cherestea de la Comand?u, 60 de vagoane de tren ?i 100 de kilometri de cale ferat?”.
Omul e pe cale s? se mute într-un bloc cu trei etaje, tot în cartier, luat cu banii primi?i de la Cetera?. „?tiu c? am vândut foarte ieftin, dar aveam alt? solu?ie, dup? 20 de ani de umblat ?i de adunat acte împr??tiate în toate p?r?ile, dup? 20 de ani în care n-am ob?inut decât nega?ii, eu tr?ind din pensie?! E normal s? vreau s? recuperez m?car o feliu?? din drepturile mele!”
Fostul prefect Paul Beganu ?i-a pus semn?tura pe Titlul de proprietate

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: