Fostul deputat PRM a încheiat cu THR Marea Neagră, poprietarul complexului Miorița din Neptun, contractul de locațiune autentificat pe 31 mai 2016, prin intermediul căruia a închiriat imobilul. Contractul a fost încheiat pe 5 ani și avea două componente financiare, o chirie care se achita anual, în 3 tranșe, și investiții în sumă de 100.000 euro/an +TVA pe care locatarul avea obligația să le realizeze sau să le achite.

Tunaru nu a efectuat nicio investiție, deși, în octombrie 2016 a solicitat o decalare a termenului de realizare, până la data de 28 februarie 2017, propunere cu care THR a fost de acord, însă, nu cu termend e execuție până al 28 februarie, ci până la data de 19 decembrie 2016. SC Parângul SA nu a fost de acord cu acest termen, iar pe 14 noiembrie 2016 a solicitat rezilierea amiabilă, dovedind faptul că nu mai intenționează efectuarea vreunei lucrări de investiții.

THR a pus în aplicare prevederilor contractuale, fiind antrenată răspunderea contractuală a societății din Petroșani, ce atrage repararea integrală a prejudiciului produs, constând în contravaloarea investițiilor în valoare de 100.000 euro+TVA. Tunaru n-a respectat această prevedere, situație în care THR s-a îndreptat în instanță.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța la data de 6 septembrie 2017, THR Marea Neagră SA a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să fie obligarea pârâtului la plata sumei 100.000 EURO+TVA, reprezentând contravaloare investiții neefectuate/neachitate, cu cheltuieli de judecată.

Avocații fostului parlamentar au invocat excepția lipsei de interes, arătând că imobilul complex hotelier Miorița a fost predat, conform procesului verbal de primire din 15.12.2016, iar, cu această ocazie, THR n-ar fi constatat existența prejudiciului de 100.000 euro. Pe 28 februarie, Tribunalul Constanța a dat câștig de cauză THR Marea Neagră SA.

”Admite acţiunea formulată de reclamanta THR MAREA NEAGRĂ S.A. în contradictoriu cu pârâta PARÂNGUL S.A. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 100000 euro la valoarea în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii la care se adaugă T.V.A. reprezentând contravaloare investiţii neefectuate. Dispune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 8105 lei constând în taxa de timbru”, precizează instanța. Curtea de Apel a respins pe 11 octormbrie a.c., apelul.

Raj Tunaru a fost ales ca membru al Parlamentului în anul 2000, pe listele Partidului România Mare. A demisionat din PRM în decembrie 2001, pentru a se înscrie în Partidul Social Democrat, unde a rămas până în septembrie 2003 iar apoi a devenit deputat neafiliat, scrie replicaonline.ro.