Continuarea politicii de provizionare prudentă a influenţat profitul înregistrat la 30 iunie 2012. Rata capitalului de rang 1+2 in iunie 2012 (numai BCR) este de 12,65% IFRS cu filtre prudenţiale, faţă de minin 10% potrivit cerinţelor actuale ale Băncii Naţionale a României. Indicatorul de solvabilitate este de 16,95% (Grupul BCR, IFRS).

Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, ajungând la 40,1% la sfârşitul lunii iunie 2012 (de la 40,9% la sfârşitul lunii iunie 2011).

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri in S1 a totalizat 1.760,3 milioane lei (401 milioane euro), comparativ cu 945,9 milioane lei la jumătatea anului 2011. Această evoluţie a dus la o creştere a ratei de acoperire a creditelor neperformante (53,7% la sfârşitul lunii iunie 2012 comparativ cu 50% la sfârşitul anului 2011) şi reflectă impactul performanţei scăzute a economiei româneşti asupra clienţilor corporativi ai BCR.

Rata de acoperire a creditelor neperformante cu garanţii colaterale şi provizioane era de 103,7% la 30 iunie 2012 pe fondul unei reevaluări substanţiale a garanţiilor colaterale. Creditele neperformante reprezintă 24,6% din portofoliul total de credite la sfârşitul lunii iunie. Segmentul corporativ este principala sursă de volume noi de credite neperformante.

Banca este pe profit operaţional

Potrivit comuniucatului, grupul BCR şi-a menţinut profitabilitatea operaţională solidă în prima jumătate a anului 2012, cu un profit de 1.205,5 milioane lei (274,6 milioane euro), în uşoară scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (-3,6%), de la 1.251 milioane lei (299,3 milioane euro) la sfârşitul lunii iunie 2011.

Venitul operaţional a scăzut cu 5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la 2.012,8 milioane lei (458,5 milioane euro) de la 2.117,9 milioane lei (506,6 milioane euro), anul trecut. Sursa principală a descreşterii o reprezintă cererea scăzută de credite de consum, formarea continuă de credite neperformante şi presiunea concurenţială, care au afectat venitul net din dobânzi (1.429 milioane lei, în
scădere cu 12,7%, sau 208,4 milioane lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent).

Venitul net din comisioane a crescut în comparaţie anuală (+4,9%) până la 317 milioane lei (72,2 milioane euro) la jumătatea anului 2012, de la 302,1 milioane lei (72,3 milioane euro) la sfârşitul lunii iunie 2011.

Rezultatul net din tranzacţionare a adăugat 266,8 milioane lei (60,8 milioane euro) la veniturile din prima jumătate a anului 2012 (+49,5% sau 88,4 milioane lei comparativ cu S1 2011), în special datorită câştigurilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa valutară. BCR îşi menţine poziţia de lider pe piaţa românească de titluri şi obligaţiuni.

Cheltuielile operaţionale au scăzut cu 6,9% in comparaţie anuală, ajungând la 807,3 milioane lei (183,9 milioane euro) de la 866,9 milioane lei la jumătatea anului 2011 .

Evoluţia creditelor şi depozitelor

Portofoliul de credite al BCR a continuat să crească (+2,8% de la începutul anului) mai ales datorită creditării retail. Creditarea din sectorul retail a crescut în special datorită creşterii pe segmentul ipotecar.

Volumul depozitelor clienţilor s-a menţinut aproape constant comparativ cu anul precedent, fiind susŃinut în special de sectorul retail.