Pe de altă parte, există o acută lipsă de forță de muncă, cea calificată sau calificabilă fiind de ani buni absorbită în Occident, mai ales în segmentul de „blue collars” (muncitori calificaţi sau necalificaţi – n.r.), a declarat pentru EVZ Corina Anghel, Specialist Comunicare APT Group. Cele mai multe cereri vin din sectoarele de producţie, în special automotive, dar şi banking, IT, document management, etc.

 „Relocarea este în acest moment cuvântul cheie pentru România. Se manifestă deja ca un fenomen migraţia din Sudul ţării spre Vestul ei, de relocare a personalului, pentru a se angaja, chiar şi numai pentru o perioadă limitată de timp, în sectoarele emergente; în Vestul ţării vorbim despre acoperirea nevoilor industriei de componente auto, în special”, a declarat Anghel.

În ceea ce priveste Grupul APT, numărul angajaţilor temporari a crescut, în primele şase luni ale anului, de la 1600 la puţin peste 1800, și se estimează că, până la finalul anului 2015, numărul va depăşi 2000, deci o creştere anuală de 25%. Este vorba despre angajaţi în industria serviciilor de business (BPO si SSC), specialişti şi „white collars” ( angajaţi care prestează muncă de birou – n.r.).

Perioada medie a unui contract de muncă temporară, gestionat de APT Group, este 6 – 9 luni, în timp ce o medie pe țară se situează la 3 luni.

„În privința condițiilor contractuale și salariale, nu există nici o diferență între anagajații temporari și cei permanenți, cel puțin atunci când angajarea se face prin intermediul unei agenții specializate. Agenția reprezintă o garanție atât pentru angajator cât și pentru angajat”, a afirmat Anghel. 

Ca profil educaţional al angajatului temporar, România se apropie de SUA : 9% (respectiv 2% în SUA) au studii primare, studii medii au 55% (respectiv 60% în SUA), iar studii superioare, 36% (respectiv 38% în SUA). În timp ce, în Europa Occidentală, ponderea angajaților cu studii medii şi primare variaza între 83% (Belgia) şi 97% (Germania), România şi Grecia se apropie de ”formula” americană. India, furnizor mondial de „white collars”, are un aşteptat procent de 68% angajaţi temporari cu studii superioare, ca urmare probabil şi a programelor guvernamentale de susţinere a învăţământului universitar, pe domeniile emergente, programe adaptate permanent pieţei şi nevoilor economice.

„Din perspectiva celor două mari categorii, în principiu, temporarii „blue collars” sunt operatori CNC, programator CNC, etc – vârsta nu constituie neapărat un criteriu, capabili să muncească, cu abilităţi minime de operarare calculator”, a declarat Anghel.

Dacă vorbim despre „white collars”, găsim mulți operatori de date, customer care, call center – tineri, dornici să înceapă de undeva, să capete experienţă, organizați, atenţi la detalii și mai ales vorbitori de limbi străine. Engleza nu mai este considerată o limbă străină, a devenit limbaj universal, iar cunoaşterea ei este condiţie eliminatorie.