Premieră în Administrație! Referendum în Sectorul 4 al Capitalei: „Vreți cancer sau nu?”

Consiliul General (CGMB) a ridicat autorizațiile de funcționare a două gropi de gunoi din cele trei care deservesc București-Ilfov, iar uneia i s-a prelungit autorizația pentru încă un an. Se ridica problema: „Ok, dar unde ducem gunoiul?”, iar CGMB nu oferea răspunsuri clare. De fapt, ascunși în spatele unor argumente precum „Așa cere Uniunea Europeană”, mai marii din Administrație vor să construiască un incinerator de gunoaie.

COMUNICAT PRIMARIA CAPITALEI

„In legătură cu intenția anunțată public de Consiliul Local al Sectorului 4 de a organiza un Referendum pentru consultarea cetățenilor din acest sector, privind Master Planul privind sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, aprobat de Consiliul General, facem următoarele precizări:

Locația pentru construirea, peste câțiva ani, din fonduri europene nerambursabile, a unei instalații pentru valorificarea energetica  a deșeurilor nu a fost decisă. Sunt câteva posibile zone analizate de către experți. Recomandarea Primăriei Capitalei este sa nu se risipească fonduri publice pe un demers fără obiect, câtă vreme, subliniem, nu s-a tranșat locația si nici nu exista obligativitatea de a accepta construirea instalației într-un loc anume. Investiția poate fi realizată pe raza Municipiului București sau in alt județ, in deplina siguranța pentru cetățeni, respectând toate condițiile de sănătate pentru populație și protecție a mediului. De altfel, Sectorul 4 al Municipiului București a emis deja Certificat de urbanism pentru instalație, de buna-voie si nesilit de nimeni – document încă valabil.

Cu privire la referendumul anunțat public, oricum acesta ar trebui declanșat de către primarul general, potrivit Art. 167 din Codul Administrativ care prevede la alin. (1) “Primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București funcționează în condițiile prevăzute la titlul V capitolul IV al prezentei părți pentru primarii și viceprimarii comunelor, orașelor și municipiilor și îndeplinesc atribuțiile stabilite de prezentul cod pentru aceștia, cu excepția celor referitoare la consultarea populației prin referendum, organizat pentru soluționarea problemelor locale de interes deosebit, și la măsurile prevăzute de lege pentru desfășurarea adunărilor publice, care se exercită numai de primarul general al municipiului București.

Nu este cazul, cum afirmam anterior, sa se arunce banii cetățenilor pentru un astfel de demers, pentru ca in niciun document oficial sau in discuții informale nu s-a trasat sarcina expresa vreunui sector al Capitalei de a găzdui instalația.

De altfel, așa cum am dovedit in toate acțiunile noastre, interesul pentru sănătatea bucureștenilor este unul prioritar. Este ilogic sa consultam populația in legătura cu chestiuni de bun simt, așa cum este preocuparea noastra, a tuturor, pentru viața si sănătatea oamenilor.

Pe fondul problemei, precizam ca Master-planul recent aprobat pentru sistemul de management integrat al deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti are ca obiectiv tocmai să îmbunătățească modul actual de colectare a acestora, să reducă volumul și cantitatea deșeurilor depozitate (gropile de gunoi), să crească performanța procesului de sortare și să introducă noi procese (în concordanță cu tehnologiile actuale) – de valorificare superioară a deșeurilor, atât în beneficiul locuitorilor, cât și pentru respectarea angajamentelor pe care Capitala și România și le-au asumat în domeniu.

Această investiție pe fonduri europene si locale nu este preocuparea personală a Primarului General, Gabriela Firea, ci este generată de situația grava pe care am moștenit-o.  Așa cum consultarea publicului in aceasta problema nu este corect sa devina o vendeta personala a unuia sau altuia dintre participanții la acest proces de gestionare  a deșeurilor.

Vorbim despre o instalație absolut necesara pentru Capitală și inofensivă pentru sănătatea populației: aceasta va permite ca din tratarea deșeurilor municipale să producem curent electric și energie termică. Așadar, o instalație cu dublu beneficiu: va scădea volumul deșeurilor pe care le depozităm, deci avem o mai bună abordare față de mediu și totodată acestea vor fi transformate in combustibil. În prezent, există tehnologii moderne similare, utilizate deja cu succes în alte țări europene.

Realizarea efectivă a proiectului presupune și etape de consultare publică și de obținere a autorizației de mediu, așadar sunt prevăzute mecanismele legale prin care populația să fie informată și consultată cu privire la această investiție. Pe de altă parte, atât Master planul Municipiului București, cât și Planul național de Gestionare a deșeurilor  au trecut, la rândul lor, prin etapele de consultare publică, înainte de a fi aprobate, așadar este vorba despre informații care au fost aduse deja la cunoștința publicului, în mod oficial și cu respectarea prevederilor legale.” – a transmis PMB.