a) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; b) a fost strămutată într-o altă localitate; c) a fost deportată

Au dreptul la o indemnizaţie lunară calculată prin aplicarea unui coeficient de 1,10.

2. Soţul persoanei care a avut de suferit are dreptul la o indemnizaţie lunară calculată prin aplicarea unui coeficient de 1,10.

Constatarea calităţii de persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov se face de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială prin hotărâre motivată.

Luptătorii răniţi/reţinuţi/ remarcaţi prin fapte deosebite/ urmaşii eroilor-martiri/ persoanele care au avut de suferit/ soţul şi urmaşii acestora mai beneficiază de: pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard; o indemnizaţie lunară, echivalentă cu un coeficient de 0,6.

Acte necesare:

Pentru luptătorii răniţi, reţinuţi şi remarcaţi prin fapte deosebite:

a) cererea de acordare a indemnizaţiei; b) buletinul de identitate/cartea de identitate (original şi copie); c) certificatul eliberat de S.S.P.R. (original şi copie); d) adeverinţă eliberată de S.S.P.R. (original); e) legitimaţie (original şi copie); f) decizie de încadrare în grad de invaliditate (în cazul luptătorilor răniţi încadraţi întrun grad de invaliditate); g) declaraţia pe propria răspundere referitoare la venitul realizat din salarii şi asimilat salariilor (în cazul luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite); h) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz.

Urmaşii eroilor-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii şi copiii celui decedat):

a) cererea de acordare a indemnizaţiei; b) buletinul de identitate/cartea de identitate (original şi copie); c) certificatul eliberat de S.S.P.R. (original şi copie); d) adeverinţă eliberată de S.S.P.R. (original); e) legitimaţie (original şi copie); f) documente de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie etc.) copie şi original; g) declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu s-a recăsătorit; h) adeverinţe de şcolarizare; î) declaraţie pe propria răspundere că nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile (numai în cazul copiilor eroilor-martiri, indiferent de vârstă) şi, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap, decizia de încadrare în grad de invaliditate, adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, documentul prin care sunt refuzaţi de către angajator pentru postul oferit de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă; i) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz.

Persoanele care au avut de suferit/soţul şi urmaşii acestora:

a) cererea de acordare a indemnizaţiei; b) buletinul de identitate/cartea de identitate (original şi copie); c) hotărâre emisă de agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială (original şi copie); d) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz.