Băgată forțat în in solvență, de conducerea de atunci, în 2013, Compania Națională a Imprimeriilor Coresi, care desfășoară activități de interes public național, deci are legătură cu siguranța națională, este târătă de administratori, cu complicitatea administratorului judiciar Victrix Capital SPRL spre faliment, susține Mircia Giurgiu, directorul Imprimeriei Ardealul din Cluj, una din sucursalele CNI, în mai multe documente depuse la instanțe.

În „Informarea” depusă la Tribunalul București Secția VII Civilă în 17 ianuarie 2019 și în „Notele de ședință” depuse la aceeași instanță pe 6 martie, 20 martie și 3 aprilie 2019, Giurgiu cere judecătorilor să solicite, pentru deplină edificare, Rapoartele Corpului de Control al Primului Ministru înregistrate la CNI Coresi sub numerele 699/09.03.2015, 1699/19.06.2015 și 412/105/24.09.2018.

„Un grup de asasini economici”

„Considerăm că din cele prezentate rezultă că fostul administrator special Ilie Marius Bogdan, actualul administrator special Avramoiu Pavel și reprezentantul legal al administratorului judiciar Victrix Capital SPRL, Ghiță Marius Cristian, au făcut și fac parte dintr-un grup infracțional organizat (un grup de asasini economici, în sensul consacrat de John Perkins în cartea „Confesiunile unui asasin economic”) care are drept scop prăduirea economiei naționale, îndeosebi a societăților comerciale cu capital de stat”, este concluzia Informării din 17 ianuarie.

Cu complicitatea administratorului judiciar Victrix Capital SPRL (desemnat în această funcție prin încheierea pronunțată în dată de 16.10. 2013), administratorii speciali Ilie Marius Bogdan (care a deținut această funcție în perioada 2013-2016) și Avramoiu Pavel (numit în această funcție în data de 13.09. 2018) au fost preocupați doar de vânzarea activelor CNI Coresi (terenuri și construcții situate în zonele centrale ale municipiilor București, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Bacău), fapt ce ar fi dus sau ar duce la lichidarea companiei.

Impus de ministrul Hașotti

Numit nelegal de către fostul ministru al Culturii, Puiu Hașotti, în luna iulie 2012, membru al Consiliului de Administrație al CNI Coresi și apoi director general interimar al CNI Coresi, în condițiile în care prima numire era de competență Adunării Generale a Acționarilor, iar a două numire era un atribut al Consiliului de Administrație, Ilie Marius Bogdan a prezentat în luna noiembrie 2012 un așa zis plan de restructurare în vederea rentabilizării companiei, care prevedea înstrăinarea activelor deținute de sucursalele Imprimeria Oltenia-Craiova, Imprimeria Ardealul ClujNapoca, Imprimeria de Vest Oradea, precum și a activelor deținute la sediul central din București (Casă Presei Libere). Directorul general interimar Ilie a reușit să convingă atât Consiliul de Administrație cât și Adunarea Generală a Acționarilor CNI Coresi să aprobe vânzarea acestor active, dar în urmă anunțurilor nu s-a reușit înstrăinarea lor întrucât nu s-a prezentat niciun ofertant. Ulterior, la sesizarea sindicatelor, a intervenit ministrul Culturii, Daniel Barbu, care a emis un mandat special pentru blocarea înstrăinării patrimoniului, iar CA și AGA au adoptat ân ședința comună din 09.07.2013 o hotărâre prin care a fost suspendat acest plan de restructurare și s-a decis adoptarea unui alt plan care să nu cuprindă măsuri de înstrăinare a patrimoniului.

Ilie propune insolvența și alege administratorul judiciar

Cu toate acestea, pentru a-și realiza planul de lichidare a companiei prin vânzarea patrimoniului acesteia, susține cu probe Mircia Giurgiu, în toamna anului 2013 directorul general interimar Ilie a propus și a obținut intrarea în insolvență a CNI Coresi, inducând în eroare Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor, Ministerul Culturii (că reprezentant al acționarului unic, Statul Român) și instanța de judecată (Tribunalul București), prin prezentarea unui cuantum total al datoriilor care nu era conform cu realitatea. De exemplu, a inclus în cuantumul datoriilor suma de 21.922.514,66 lei, care reprezenta pretenții financiare formulate de o societate comercială (SC Realitatea Media SA) într-un litigiu comercial aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă nr. 5768/3/2013 și nu constituia o datorie certă, lichidă și exigibilă. După intrarea în insolvență, urmare a propunerii directorului general interimar Ilie, a fost desemnată administrator judiciar al CNI Coresi societatea de insolvență Victrix Capital SPRL, iar, în scurt timp, la propunera administratorului judiciar, directorul general interimar Ilie a fost desemnat administrator special al CNI Coresi prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/23.10.2013, calitate în care urma să se substituie Consiliului de Administrație.

 

Administratorii speciali, demiși unul după altul de AGA

Ministerul Culturii, în calitate de de reprezentant al acționarului unic al Coresi SA, Statul Român, a solicitat, prin adresa nr. 1492/26.02.2019, administratorului judiciar Victrix Capital SPRL convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea schimbării administratorului special al CNI, Pavel Avramoiu, după ce acesta a dispus prin Decizia 8/19.02.2019 revocarea dreptului de semnătură al directorilor sucursalelor Cluj și Oradea. Aceștia consideră că decizia este încă una din metodele prin care se grăbește intrarea în faliment a Coresi SA.

În urma solicitării, Victrix a publicat în Buletinul Procedurilor în Insolvență din 11 martie convocarea AGA pentru 27 martie, cu următoarea ordine de zi: Schimbarea administratorului special, numirea unui nou administrator și stabilirea remunerației acestuia.

Victrix Capital SPRL s-a făcut că supraveghează

„Prin Hotărârea AGA din 27.03.2019 s-a decis schimbarea din funcție a administratorului special Avramoiu Pavel, confirmându-se astfel caracterul nelegal și prejudiciabil al actelor și măsurilor dispuse de acesta, în conivență cu administratorul judiciar Victrix Capital SPRL. În locul său a fost desemnat administrator special domnu Constantinescu George Dragoș.

Schimbarea de către AGA, din inițiativă proprie, a tuturor administratorilor speciali numiți la CNI Coresi SA după intrarea în procedura de insolvență (Ilie Marius Bogdan, Caluti Marius Cristian și Avramoiu Pavel), pentru motive de fraudă sau de management defectuos, denotă cel puțin o exercitare necorespunzătoare a atribuțiilor de supraveghere a activității administratorilor speciali de către administratorul judiciar Victrix Capital SPRL (…) Administratorul special Avramoiu Pavel nu a dobândit și nu deține capacitatea de exercițiu pentru această funcție, iar toate actele pe care le-a emis în această calitate sunt lovite de nulitate absolută.

Toate aceste acte și fapte confirmă existența unei complicități a administratorului judiciar cu administratorul special”, se arată în „Nota de ședință” din 3 aprilie.

Contract de muncă fără valabilitate

 Din adresa 1650/05.03.2019 a Ministerului Culturii rezultă că între Victrix și Avramoiu a fost încheiat pe 9 ianuarie un contract invidual de muncă care nu are nicio relevanță și valabilitate juridică, întrucât administratorul special trebuia să încheie, după desemnarea sa, un contract de mandat cu ministerul pentru a-și putea exercita atribuțiile, așa cum încheiaseră și predecesorii săi Caluti Marius Cristian și Ilie Marius Bogdan. În pofida lipsei capacității de exercițiu, administratorul special Avramoiu a continuat să ia decizii precum cea de închidere a sucursalelor din Cluj și Oradea, al căror patrimoniu este vânat de dezvoltatorii imobiliari.

Deși Imprimeria Ardealul realizase în ultimele opt luni ale lui 2018 un profit de 200.000 lei, iar în ianuarie 2019 – 37.000 lei, pentru a bloca activitatea celor două sucursale, administratorul special Avramoiu a refuzat să aprobe plata salariilor angajaților pe luna februarie, ce trebuiau achitate pe 11 martie. Mai mult, a refuzat plata utilităților și a serviciilor de pază aferente lui februarie.

 

Și-a dat demisia după ce a fost demis, dar a rămas în funcție

În şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din 27 martie 2019 de la CNI Coresi s-a hotărât schimbarea lui Avramoiu Pavel din funcţiile de administrator special şi director general interimar. Deşi a fost schimbat din ambele funcţii, Avramoiu Pavel a rămas în funcţia de director general în continuare, pe baza unui contract individual de muncă încheiat nelegal cu administratorul judiciar în data de 9 ianuarie 2019. De altfel, de la numirea sa în 13 septembrie 2018 şi până la schimbarea sa în 27 martie 2019, Avramoiu Pavel nu a avut contract de mandat, punându-se altfel în discuţie valabilitatea deciziilor şi măsurilor pe care le-a luat în acestă perioadă. Culmea, însă, Victrix anunță că „urmare a schimbării administratorului special și a încetării calitășii de director general, prin adresa nr. 3512/25.04.2019, Avramoiu Pavel a solicitat încetarea raporturilor de muncă izvorâte din contractul nr. 1387/09.01.2019 cu acordarea preavizului legal de 45 de zile lucrătoare”