De ambele părți s-au depus eforturi pentru reabilitarea și construcţia unor obiective noi, dar și pentru reparaţia, conservarea şi dotarea bisericilor, bibliotecilor şi muzeelor, prin renovarea şi întreţinerea caselor memoriale, a monumentelor istorice şi a cimitirelor în beneficiul comunităţilor românilor de pretutindeni.

De altfel, în urma protocolul semnat, vor fi organizate evenimente tradiţionale cu ocazia sărbătorilor, diverse manifestări culturale, tabere pentru copii şi tineri din afara graniţelor ţării, potrivit comunicatului transmis de Patriarhia Română.