Proiectul de lege, adoptat cu majoritate de voturi, are ca obiect de reglementare modificarea Codului fiscal în vederea eliminării neclarităţilor privind interpretarea stabilirii scutirilor pentru clădirile şi terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice. Modificările aduse vin în sprijinul celor care, din cauza caracterului activităţii, încasează venituri doar pe parcursul unei perioade limitate de timp.

Potrivit proiectului, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

„Prezenta lege intră in vigoare la 1 ianuarie 2021”, mai prevede proiectul de lege care a fost iniţiat de senatorul PSD Eugen Dogaru, informează Agerpres.

Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 7 octombrie, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.

Legea privind impozitul pe imobilele cu destinație mixtă

Parlamentul a schimbat regulile. Dispare raportul de expertiză și urmează ca impozitul pe imobilele cu destinație mixtă să fie impus doar pe baza unei declarații. Și fără obligația unui raport periodic.

Proiectul de lege adoptat de parlament și votat de toate partidele prevede ca impozitul pe imobilele cu destinație mixtă să nu mai fie impus și calculat pe baza unui raport de expertiză, acesta urmând a fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere.

Astfel, dacă la adresa unui imobil este înregistrat un domiciliu fiscal, al unei persoane juridice, iar cheltuielile cu utilitățile revin, conform contractului și conform situației de fapt, în sarcina persoanei juridice, atunci impozitul clădirii se calculează ca și când clădirea este utilizată în scop nerezidențial.

În situația în care în imobil se desfașoară activități mixte, respectiv rezidențiale, cât și economice (nerezidențiale), încadrarea impozităriii acelei clădiri este determinată de delimitarea spațiului care este folosit în scopuri rezidențiale, repectiv nerezidențiale.