Astăzi suntem în măsură să spunem că fără câteva decizii ale generalului Vlad, cursul evenimentelor din Decembrie 1989 putea lua o traiectorie periculoasă, se putea ajunge chiar la un război civil și la intervenția trupelor Sovietice. Alături de el a mai stat un general de excepție, Șeful Marelui Stat Major al Armatei, Ștefan Gușă, care a zădărnicit intervenția militară străină, dar a fost rapid scos din derularea evenimentelor la vârstă de 54 ani”, scrie în prefața lucrării apărută la editura din Baia Mare.

Securitatea nu s-a implicat in evenimentele din 1989

Generalul Iulian N. Vlad a rămas în istoria evenimentelor din decembrie 1989 prin măsurile luate ca Șef al Departamentului Securității Statului pentru a împiedica chiar o destrămare a României. Din cele menționate reiese clar că șeful securității, generalul Iulian Vlad a înțeles ceva din istorie, a stat în expectativă, a fost conștient de rolul său de patriot român și a împiedicat o vărsare de sânge, spre norocul poporului nostru.

Securitatea nu s-a amestecat în desfășurarea evenimentelor, nu s-a opus loviturii de stat din 22 Decembrie 1989, și un mare merit i-a revenit generalului Iulian Vlad, care a făcut ca România să nu fie transformată într-un câmp de luptă. Securitatea nu a fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989 deoarece știa ce urma să se petreacă. Nicolae Ceaușescu a fost informat, avertizat, dar el nu a ținut seama de informațiile primite. 

Acţiunile lui Iulian Vlad din decembrie 1989

Enumerăm câteva din ordinele date de generalul Iulian N. Vlad, contrar dispozițiilor legale atunci în vigoare :

● În seara zilei de 16 Decembrie a dat ordin ca subunitățile trupelor de Securitate, desemnate să participe la restabilirea ordinii la Timișoara, să plece în misiune fără arme și muniții.

● La 17 Decembrie a comunicat și colonelului Filip Teodorescu aflat la Timișoara: „Nu mai ieșiți din sedii, ca să nu pună pe seama voastră provocările lor.”

● În ziua de 18 Decembrie, prin Șeful Direcției I, colonelul Gheorghe Rațiu a dat ordin tuturor Șefilor Securității din județe, ca, indiferent de situație, să nu se tragă și să nu se implice în acțiuni de stradă.

● În dimineață zilei de 22 Decembrie, în jurul orei 7:30, a ordonat retragerea în unități a efectivelor Comandamentului Trupelor de Securitate, ale U.S.L.A. și ale Școlii de ofițeri de la Băneasa, care făceau parte din dispozitivul exterior de apărare a Pieții Comitetului Central.

● În jurul orei 10:30 prin in termediul generalului Câmpeanu, a dat ordin tuturor Șefilor Militiilor Județene de a nu acționa împotriva demonstrațiilor.