Printr-un comunicat emis de Prim?ria Sectorului 2, edilul Neculai On?anu l-a atacat dur pe primarul general Sorin Oprescu. Motivul: Oprescu a declarat c? va asfalta str?zi care sunt deja asfaltate.
„Amintim domnului Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei c? toate str?zile din cartierul Baicului au fost asfaltate deja de c?tre Prim?ria Sectorului 2 cu fonduri proprii ?i cu fonduri europene. Anul acesta 24 de str?zi din cartierul Baicului au fost reabilitate în totalitate de c?tre Prim?ria Sectorului 2 cu ajutorul fondurilor europene pe care administra?ia public? local? a sectorului 2 le-a ob?inut. Din cele 24 de str?zi au mai r?mas doar 2, respectiv str?zile Rodica ?i Velicu ?tefan pentru care Prim?ria Sectorului 2 a ob?inut în aceast? s?pt?mân? ultimul aviz necesar de la Ministerul Transporturilor, având în vedere faptul c? cele dou? artere de circula?ie se afl? lâng? calea ferat? din cartier ?i necesit? avize suplimentare fa?? de alte str?zi. În zilele urm?toare vor începe lucr?rile de reabilitare ?i pe ultimele 2 str?zi r?mase, astfel tot cartierul Baicului va fi asfaltat în totalitate de c?tre Prim?ria Sectorului 2”, se precizeaz? în comunicat
În ceea ce prive?te situa?ia asfalt?rii str?zilor din cartierul Petricani, Prim?ria Sectorului 2 informeaz? c? în prezent pe aceste artere se deruleaz? înc? lucr?rile de introducere a re?elelor de ap? ?i canalizare de c?tre Prim?ria Municipiului Bucure?ti, iar dup? finalizarea lor, în prim?vara anului viitor, Prim?ria Sectorului 2 le va asfalta cu ajutorul fondurilor europene pe care le-a accesat deja.
„Prim?ria Sectorului 2 reaminte?te domnului Sorin Oprescu, primarul general al Prim?riei Municipiului Bucure?ti c? toate str?zile din cartierul Baicului sunt asfaltate de c?tre administra?ia public? local? a sectorului 2 anul acesta ?i nu este nevoie s? le reasfalteze din nou ?i s? cheltuiasc? astfel banii publici degeaba. De asemenea, str?zile din cartierul Petricani vor fi asfaltate de Prim?ria Sectorului 2 cu fonduri europene ?i nu necesit? interven?ia Prim?riei Municipiului Bucure?ti pentru asfaltarea lor din nou. Banii respectivi trebuie redirec?iona?i c?tre alte investi?ii importante ale Prim?riei Capitalei unde chiar este nevoie stringent? de ei”, mai scrie în document. 
Atac la inaugurarea f?cut? de Oprescu ?i Ponta
În ceea ce prive?te inaugurarea pasajului suprateran de la str?pungerea Doamna Ghica – Petricani din cartierul Baicului al sectorului 2, care a avut loc ast?zi în prezen?a lui Sorin Oprescu ?i a premierului Sorin Oprescu, Prim?ria Sectorului 2 a precizat c? a realizat de-a lungul anilor, o serie de investi?ii în cartierul respectiv.
„Noua arter? de circula?ie traverseaz? cartierul Baicului din sectorul 2, motiv pentru care edilul On?anu a realizat, înc? de acum 7 ani, o serie de lucr?ri de modernizare a cartierului în vederea cre?terii condi?iilor de trai a locuitorilor zonei. Realizarea acestei investi?ii de mare importan?? pentru descongestionarea traficului rutier din Capital?, a fost înso?it? de o serie de lucr?ri de infrastructur? ?i modernizare a cartierului Baicului executate de Prim?ria Sectorului 2”, mai scrie în comunicat.