Valoarea documentară Dverei Răstignirii, este dată portretele lui Ştefan cel Mare și doamnei Maria-Voichiţa, relizate în timpul vieții marelui domnitor, înveşmântate cu mantii ceremoniale ţesute în fir de aur, iar pe capete poartă coroane princiare.

„Braţele îndreptate către Iisus şi atitudinile în care sunt prezentaţi le subliniază posturile de ctitori şi donatori, specifice tablourilor votive murale”, arată putna.ro.

Lucrarea datează din 10 august 1500 şi prezintă dramatica scenă a Răstignirii, pe un fond roşu acoperit de stele argintii. Dimensiunile sale sunt 138 x 130 centimentri.

Monumentala compoziţie este dominată de trupului Mântuitorului, pironit pe cruce. Chipul îi este înconjurat de un nimb de aur şi denotă o adâncă resemnare.

La extrema dreaptă a braţului crucii este brodat cuvântul „glorie”, în slavonă, iar în stânga este cuvântul „împărat”. Sub braţul crucii din stânga apar cuvintele „Răstignirea; femeie, iată fiul tău”, iar sub cel din stânga, „Iată mama ta, Doamne”.

În partea superioară a scenei, sunt înfăţişaţi arhanghelii Mihail şi Gavriil, cu aripi de aur. În apropierea lor, soarele şi luna par să îşi îndrepte razele luminoase spre cel crucificat.

În stânga crucii se află Maica Domnului şi trei mironosiţe, iar în partea dreaptă apar Sfântul Ioan Teologul, centurionul Longin şi doi soldaţi romani.

La piciorul crucii se roagă, îngenunchiaţi, sfântul Iosif din Arimateia şi sfântul Nicodim. Toate personajele sunt solemne, de o nobilă distincţie şi exprimă durere intensă, dar totuşi discretă.

Pe laterale, în succesiune verticală, sunt observaţi câte patru serafimi.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric