Evenimentul Zilei > Economie > O firmă de asigurări intră în redresare în urma unui control inopinat. IATĂ ce a descoperit ASF și dacă firma mai poate încheia asigurări
O firmă de asigurări intră în redresare în urma unui control inopinat. IATĂ ce a descoperit ASF și dacă firma mai poate încheia asigurări

O firmă de asigurări intră în redresare în urma unui control inopinat. IATĂ ce a descoperit ASF și dacă firma mai poate încheia asigurări

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA, a anunțat ASF.Decizia a fost luată în urma unei analize diagnostic de supraveghere și a unui raport de control inopinat care au scos în evidență o serie de deficiențe privind solvabilitatea și nivelul capitalului societății, potrivit unui comunicat al instituției.

Printre cele mai importante probleme identificate în situația societății sunt gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de daună, de 43%, și coeficientul de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurări generale, care nu respectă prevederile normelor în vigoare.

„Acțiunile de control și analiză au mai relevat, pentru sfârșitul anului 2015: întârzieri importante la plata despăgubirilor aferente daunelor Carte Verde, fiind înregistrate la B.A.A.R. cereri de chemare în garanție, cu consecințe negative asupra întregii piețe de asigurări RCA din România”, scrie în comunicatul ASF.

În umra controlului a mai fost identificată „o datorie semnificativă aferentă cedării în reasigurare a riscurilor incluse în clasa 10 — RCA, reprezentând aproximativ 85% din totalul datoriilor față de reasigurători; o expunere ridicată la risc, reprezentând totalul sumelor asigurate pentru polițele în vigoare, raportat la valoarea activului net înregistrată de societate la aceeași dată, la clasa 15 — Asigurări de garanții, încheiate pe teritoriul României și în Spațiul Economic European; absența unei evaluări, pe o bază prudentă, a sumelor de încasat de la societăți afiliate și diverși debitori, cu valori și vechimi semnificative, fără a ține cont, de asemenea, de deprecierea creanțelor respective".

Odată intrată în redresare financiară, activitatea de subscriere a Societății de Asigurare — Reasigurare City Insurance S.A. va fi totodată limitată la 75% din totalul sumelor de asigurare brute înregistrate în anul 2015, mai puțin clasa 15 — Asigurări de garanții, unde subscrierea de noi contracte de asigurare va fi interzisă. Polițele de asigurare deja emise rămân valabile până la data expirării.

În termen de cel mult 20 de zile de la data comunicării deciziei Consiliului ASF, City Insurance S.A. are obligația să desemneze un auditor financiar, persoană juridică, pentru efectuarea unei evaluări corecte, prudente și realiste a activelor, datoriilor și capitalurilor sale proprii.

De asemenea, în termen de 20 zile de la data primirii deciziei, Consiliul de Administrație al companiei rtebuie să întocmească și să depună la ASF un plan de redresare financiară.