Noutăți de la FISC pentru firme: Cum te declari contribuabil inactiv sau că ai în vedere reluarea activității

Noutăți de la FISC pentru firme: Cum te declari contribuabil inactiv sau că ai în vedere reluarea activității

OpANAF nr. 3846/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 0014 din 08 Ianuarie 2016 actualizează procedura de declarare a inactivității unui contribuabil sau, după caz, de reactivare fiscală a respectivului contribuabil, având în vedere prevederile normative aplicabile de la 1 ianuarie 2016. Specialiștii Bența Consult explică modificările introduse de noile reglementări.

În ce condiții se declară inactiv un contribuabil

Art. 92 alin. (1)-(3) din Codul de procedură fiscal prevede că:  „Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege; b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat; d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului; e) durata de funcţionare a societăţii este expirată; f) societatea nu mai are organe statutare; g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată. Potrivit Codului de Procedură Fiscală, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).

Pentru situațiile prevăzute la literele f) şi g) declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situaţiile respective.

Ne puteți urmări și pe Google News

Analiștii citați atrag atenția că în momentul declarării inactivității unui contribuabil i se anulează prin efectul legii înregistrarea în scopuri de TVA. Acest fapt nu înseamnă că devine neplătitor de TVA ci va colecta TVA la livrările/prestările efectuate, fără ca acesta sau clienții acestuia să aibă dreptul să deducă TVA.

Ce declarații depui pentru a deveni contribuabil inactiv

Pentru declararea inactivității unui contribuabil ce nu și-a depus declarațiile fiscale sunt enumerate: a) declarațiile ce fac obiectul analizei; b) data când se efectuează analiza de către autoritatea fiscală; c) procedura de notificare a contribuabililor pentru îndeplinirea obligațiilor declarative; d) procedura efectivă de declarare a inactivității fiscale.

Organul fiscal va verifica depunerea declarațiilor: 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"; 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"; 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"; 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată"; 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"; 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri"; 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".

Contribuabilul este notificat pentru nedepunerea declarațiilor, iar acesta nu va fi declarat inactiv dacă își va depune declarațiile în termen de 15 zile de la comunicarea notificării. 

Autoritatea fiscală analizează depunerea declarațiilor pentru semestrul în cauză începând cu data de 25 iunie pentru declarațiile cu termen 25 ianuarie-25 iunie, respectiv cu 25 decembrie pentru declarațiile cu termen 25 iulie-25 decembrie. În ordinul ANAF este particularizată și procedura pentru celelalte situații: a) reactivarea contribuabililor; b) corectarea erorilor materiale identificate.