Noutăți de la fisc: Noi formulare pentru plata taxelor și impozitelor

Noutăți de la fisc: Noi formulare pentru plata taxelor și impozitelor

În Monitorul Oficial nr. 0094 din 08 februarie 2016 sunt publicate mai multe ordine ale ANAF care reglementează formularele privind plata obligațiilor fiscale, dar și decontul special de TVA.

Astfel OpANAF nr. 587/2016 reglementează noul formular al declarației 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, actualizată conform prevederilor din noul Cod fiscal, atraga atenția consultanții de la Bența Consult.

 În esență, în acest formular se declară 69 de categorii de impozite și taxe datorate bugetului de stat, dintre cele mai cunoscute fiind:  impozitul pe profit trimestrial; impozitul pe dividende; impozitul pe venitul microîntreprinderii; impozitul pe venitul realizat de nerezidenți; accize; redevențe miniere; taxe pentru jocuri de noroc. Aceste impozite se declară la termenele specializate pentru fiecare dintre aceste impozite, lunar sau trimestrial, de la caz la caz.

Tot acest act normativ reglementează și noul formular al declarației 710 „Declarație rectificativă” utilizat de contribuabil când rectifică un impozit declarat inițial prin declarația 100. Desigur, nu poate fi rectificat un impozit ce anterior nu a fost declarat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Declarația se depune electronic sau pe format hârtie însoțit de suport electronic în condiții obiective. În același monitor oficial apare OpANAF nr. 592/2016, care reglementează noul formular al decontului special de TVA. Acesta este utilizat de persoanele neînregistrate în scopuri de TVA când efectuează achiziții de bunuri sau servicii pentru care se datorează plata TVA în România.

Formularul este adaptat noului Cod fiscal și cuprinde 4 secțiuni aferente reglementărilor ce obligă persoanele neînregistrate în scopuri de TVA să plătească TVA în România pentru achizițiile făcute.

Formularul se depune pentru:  achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate atât de persoane fizice cât și de persoane juridice neînregistrate în scopuri de TVA;  achiziții intracomunitare de produse accizabile efectuate de persoane juridice;  achiziții intracomunitare de bunuri, altele decât mijloacele de transport noi și produsele accizabile, după depășirea plafonului de scutire de 10.000 euro la cursul de la data aderării (34.000 lei), efectuate de persoane juridice neînregistrate în scopuri de TVA;  achiziții intracomunitare de servicii pentru care se consideră locul prestării de servicii în România, efectuate de persoanele juridice neînregistrate în scopuri de TVA,  achiziții de servicii de la persoane impozabile din state terțe pentru care se consideră locul prestării de servicii în România, efectuate de persoane juridice neînregistrate în scopuri de TVA, Declarația se depune până pe data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc exigibilitatea TVA, dată până la care trebuie achitat și TVA.

Se reține că pentru aceste achiziții se aplică cota de TVA ce ar fi fost folosită în România pentru aceleași categorii de bunuri sau servicii cumpărate, respectiv cotele de 20%, 9% sau 5%, mai scriu consultanții citați.