Noile prevderi au fost publicate în Montorul Oficial și se referă la procedura de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, adoptă formularele și documentele pe care le va depune la dosar părintele ce solicită acest concediu.
În esență, o persoană ce a realizat venituri timp de 12 luni în ultimii 2 ani poate să beneficieze de concediu pentru îngrijirea copilului. Observăm prima modificare, respectiv prelungirea la 2 ani a perioadei în care se puteau realiza veniturile luate în considerare la stabilirea indemnizației. –scriu consultanții citați.

Valoarea indemnizației este de 85% din media venitului net al persoanei fizice realizat în ultimele 12 luni. Indemnizația nu este plafonată superior.

Veniturile luate în considerare pentru acordarea dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului sunt:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din activități independente – profesii libere;
– venituri din agricultură și silvicultură.

Aceste venituri trebuie justificate prin documente și în funcție de categoria de venit realizat se va prezenta documentul adecvat. Printre alte modificări importante amintim:
-pentru persoanele la care indemnizația pentru creșterea copilului a fost plafonată, iar veniturile sunt mai mari decât plafoanele existente, recalculul indemnizației se efectuează din oficiu, în baza documentelor existente la dosar.
– pot beneficia de indemnizație și acele persoane care au realizat venituri mai puțin de 12 luni în ultimul an dar cumulat pe ultimii 2 ani realizează 12 luni de venituri.

În cazul în care părintele își reia activitatea cu cel puțin 60 zile anterior perioadei de 2 sau 3 ani, acesta beneficiază de un stimulent de inserție. În cazul în care la naștere sunt sarcini  multiple, începând cu al doilea copil se beneficiază de un supliment de indemnizație calculat la nivelul de 85% din salariul minim pe economie.
Perioada de concediu pentru creșterea copilului este asimilată vechimii în muncă iar persoana fizică beneficiază de drepturile privind stagiul la pensie sau alte situații similare.