Evenimentul ZileiPoliticaNicolae Ciucă bagă miniștri în ședință. Ordinea de zi întrunirii de la Palatul Victoria

Nicolae Ciucă bagă miniștri în ședință. Ordinea de zi întrunirii de la Palatul Victoria

Nicolae Ciucă bagă miniștri în ședință. Ordinea de zi întrunirii de la Palatul Victoria
Guvernul se reunește într-o nouă ședință, la Palatul Victoria, având pe ordinea de zi aprobarea mai multor acte normative.

Premierul Nicolae Ciucă a convocat o nouă ședință de guvern cu o ordine de zi mult mai cuprinzătoare, pentru joi, 27 ianuarie. Noua ședință vine la o zi după ce miniștrii s-au întrunit ca să aprobe modificările la Ordonanța de Urgență care privește compensarea la plata consumului de energie electrică și gaze naturale.

Conform informației prezentate pe pagina de internet a Guvernului, ordinea de zi pentru ședința de joi, 27 ianuarie cuprinde un număr mult mai mare de proiecte de acte normative ce urmează să fie adoptate.

Proiecte de legi

Proiect de lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG.pdf

Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România și Banca Europeană de lnvestiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG-3.pdf

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/LG-2.pdf

Proiecte de ordonanțe de guvern

Proiect de ordonanță pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG.pdf

Proiect de ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-1.pdf

Proiect de ordonanță pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-2.pdf

Proiect de ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OG-3.pdf

Sursă: Nicolae Ionel Ciucă/ Facebook

Proiecte de hotărâri de guvern

Proiect de hotărâre de guvern privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piaţa forţei de muncă în anul 2022. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-48.pdf

Proiect de hotărâre de guvern pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților şi a subprefecților, aferente anului 2022. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-49.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-50.pdf

Proiect de hotărâre de guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată in agricultură. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-51.pdf

Proiect de hotărâre de guvern pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice Asociaţiei „Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa”. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-52.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-53.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea stemei comunei Slătioara, judeţul Olt. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-54.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea· inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-55.pdf

Proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Buzău – Focşani”, judeţele Buzău şi Vrancea. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-56.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investitie. „Autostrada de centură Bucureşti 0+000- km 100+900- sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-57.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Harghita, Sibiu, Braşov, Constanţa, Cluj, Timiş, Bacău, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-58.pdf

Proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-59.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-60.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafaţă de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi utilitate publică „Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, Secţiunea 3B Mihăieşti – Suplacul de Barcău”. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-61.pdf

Proiect de hotărâre de guvern privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Rapoarte

Raport al Guvernului României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2017 – 2021. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT-1.pdf

Raport privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul-2020. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/RAPORT-2.pdf

Memorandumuri

Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-4.pdf

Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi formării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru perioada 2022-2026. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-5.pdf

Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2022 şi 2023 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-6.pdf

Anexă: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/Anexa-MEMO.pdf

Puncte de vedere

Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/152.pdf

Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăților nr. 31/1990. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/153.pdf

Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/154.pdf

Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/155.pdf

Informări

Informare privind localitățile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru primar şi consiliul local. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO.pdf

Informare asupra progreselor înregistrate în cadrul IPCEI ME/CT (microelectronica). Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO-1.pdf

Analize

Analiză privind progresele înregistrate în realizarea reformelor şi atingerea ţintelor şi jaloanelor din PNRR. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-5.pdf

Note

Notă privind stadiul pregătirii perioadei de programare 2021-2027 Ianuarie 2022. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/NOTA-6.pdf

Notă privind stadiul absorbţiei PO 2014-2020 şi estimările lunare privind declarațiile de cheltuieli, pentru anul 2022 ale autorităților de management din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/INFO-2.pdf

Anexă: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/ANEXA-33.pdf


Accesează: