În Actul Martiric al Sf. Sava, zis „Gotul”, se arată că în a treia zi de Paști din 372, ostașii lui Athanaric gotul i-au prins pe Sava și pe Sansala, bătându-i și torturându- i pentru a se lepăda de Hristos și a se închina la idoli. Sava îi înfruntă cu curaj pe barbari și este înecat în râul Buzău. Moaștele sale sunt luate de Sansala și, de frica goților, trecute în Imperiul Roman, la Episcopul Ascholius al Tesalonicului.