”Din adresa  remisă de Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr.190721 din 14. 10. 2008, rezultă că MADR se constituie parte civilă în cauză cu suma de 222.222.264 lei, respectiv, 60.587.385 euro astfel cum a  fost stabilită prin raportul de evaluare nr. 639 din 03. 07. 2008 întocmit  de expertul P.M.. In cursul cercetării judecătoreşti, Ministerul  Agriculturii  şi  Dezvoltării Rurale la  solicitarea instanţei, a comunicat că s-a constituit parte civilă prin adresa nr. 190721 din 14. 10.2008, adresă care se regăseşte în cursul urmăririi penale. Ulterior, la  solicitarea  instanţei de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la constituirea de parte civilă în cauză, aceasta a reiterat  conţinutul adresei anterioare arătând că: „ s-a  răspuns  prin  adresa nr. 151373 din 06. 04. 2010 în sensul că-şi menţin poziţia deja exprimată”.

ADS se consideră păgubită

Totodată, Înalta Curte de Casaţie  si Justiţie a  efectuat o adresă  către  Agenţia  Domeniilor Statului prin care solicita ca aceasta să îşi exprime  punctul de vedere cu privire al constituirea de parte civilă în cauză, ca urmare a  cererilor formulate de inculpaţi în care învederau că această  instituţie  ar avea  calitatea de parte civilă. Agenţia  Domeniilor Statului, prin adresa nr. 36054 din 28.05. 2010, la solicitarea instanţei, a  răspuns că :” în cazul în care instanţa  va admite  excepţia lipsei  calităţii procesuale a  părţii civile- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –  să se ia act că  ADS  se substituie  Ministerului Agriculturii  ca parte  civilă cu suma  cu care această instituţie  s-a constituit parte civilă în cauză.

Reguli clare

Totodată, a comunicat că în conformitate cu  dispoz. art. 6 din Lg. Nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor  comerciale  ce deţin în administrare terenuri pentru utilitate  publică şi privată a statului cu destinaţia agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, după deducerea cheltuielilor aprobate, prin bugetul de venituri si cheltuieli al ADS, veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei si Pădurilor, în contul fondului denumit „Dezvoltarea Agriculturii Româneşti”. ADS a avut întotdeauna calitatea de subordonat a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, fiind finanţată iniţial din surse  extrabugetare şi ulterior, de la bugetul de stat  prin  bugetul Ministerului Agriculturii, în prezent  fiind  finanţată tot de la bugetul de stat.

În acord cu soluţia adoptată de către prima instanţă de judecată, Curtea consideră că în cauză  prejudiciul cauzat prin faptele inculpaţilor a afectatîn mod direct  bugetul de stat prin intermediul bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în subordinea  căruia se afla  atât ICA cât şi ADS, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale avand calitatea procesuală necesară pentru constituirea de parte civilă în procesul penal.

Pedepse exemplare

Dan Voiculescu a fost condamnat definitiv, pe 8 august 2014, la 10 ani de închisoare cu executare, în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), a decis Curtea de Apel Bucureşti. Gheorghe Mencinicopschi şi fostul director al ADS Corneliu Popa au fost condamnaţi la câte 8 ani de închisoare, iar fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş la 7 ani de închisoare. Decizia de condamnare a fost luată de judecătorii Camelia Bogdan şi Alexandru Mihalcea de la Curtea de Apel București.