Evenimentul Zilei > Actualitate > Cinci membri CNA contest? „ordonan?a ocult?” votat? de Guvern: televiziunile sunt libere s? dea orice
Cinci membri CNA contest? „ordonan?a ocult?” votat? de Guvern: televiziunile sunt libere s? dea orice

Cinci membri CNA contest? „ordonan?a ocult?” votat? de Guvern: televiziunile sunt libere s? dea orice

Cinci membri CNA nu sunt de acord cu noul proiect de lege adoptat prin Ordonan?? de Urgen??. Ei trag un semnal de alarm? ?i spun c? pot ap?rea derapaje pentru c? televiziunile nu mai sunt ?inute în frâu de sanc?iunile CNA. De cealalt? parte, R?svan Popescu, pre?edintele CNA, spune c? acest punct poate fi dezb?tut în Parlament. La întrebarea „De ce ordonan?a de modificare a legii audiovizualului a fost aprobat? f?r? consultarea pie?ei?”, purt?torul de cuvânt al Guvernului nu a avut r?spuns.

Ast?zi, în pauza ?edin?ei ?inut? la Consiliul Na?ional al Audiovizualui, cei cinci membri ai CNA – Ioan Onisei, Narcisa Iorga, Gelu Trandafir, Mircea Valeriu Deac? ?i Valentin-Alexandru Jucan – care au fost ?i semnatarii scrisorii ce a denun?at încurajarea nerespect?rii legii în cazul respingerii sanc?ion?rii Antenei 3, ?i-au exprimat punctul de vedere cu privire la modificarea Legii audiovizualului, adoptat? ieri de Guvern.

Ei au precizat c? declara?iile f?cute în pres? de R?svan Popescu, pre?edintele CNA, nu reprezint? punctul lor de vedere ?i c? declara?iile au fost f?cute f?r? a fi consulta?i înainte de c?tre pre?edintele CNA.
„Ordonan?a afecteaz? grav domeniul reglementat de CNA. Deciziile pe care noi le putem lua sunt limitate de faptul c? televiziunile nu mai sunt obligate s? aplice imediat sanc?iunile CNA, ci poate s? conteste amenda, iar aceasta se aplic? abia dup? o decizie irevocabil? a instan?ei. Practica CNA demonstreaz? c?, în aceste procese ,durata este de minimum un an. Astfel, într-un an, televiziunea poate s? încalce legea oricât. Nu e vorba numai de emisiunile politice, ci ?i emisiunile de divertisment unde pot s? apar? derapaje”, a spus Ioan Onisei, vicepre?edinte CNA.

Ordonan?a votat? ieri în Guvern n-a fost prezentat? public cu 10 zile înainte, conform legii. Purt?torul de cuvânt al Guvernului n-a putut prezenta o explica?ie la aceast? înc?lcare a reglement?rilor de asigurare a transparen?ei.

Conform noului proiect de lege, televiziunile nu mai sunt obligate s? aplice imediat sanc?iunile CNA. Dac? postul TV contest? amenda dat? de Consiliu, la tribunal, aceasta se aplic? abia dup? o decizie irevocabil? a instan?ei.

„Problema e c? Guvernul a luat atribu?iile CNA tocmai în campania electoral?. Dac? dai o sanc?iune iar aceasta nu trebuie aplicat? imediat, atunci care mai este rolul nostru? Practic CNA r?mâne o adunare de sinecuri?ti. Cred c? nu este întâmpl?tor momentul ales ca s? se fac? acest demers. Tocmai la jum?tatea campaniei electorale. M? tem de ce va fi la televizor de acum încolo. CNA era totu?i o piedic?”, a spus Narcisa Iorga, membru CNA.

Contactat de Evenimentul zilei, R?svan Popescu, pre?edintele Consiliului Na?ional al Audiovizualui, a spus c? o parte dintre observa?iile f?cute de membrii CNA se reg?sesc în proiectul de modificare a Legii Audiovizualului ?i sper? ca în dezbaterea din Parlament s? se ?in? cont ?i de alte sugestii.

„Ordonan?a de urgen?? a fost adoptat? într-o alt? form? decât cea ini?ial?. CNA a transmis guvernului înc? de acum câteva s?pt?mâni observa?iile sale ?i constat c? multe dintre ele au fost însu?ite. Consiliul nu mai poate fi demis prin respingerea raportului de activitate de c?tre Parlament, institu?ia este ?i r?mâne stabil?. 
Sunt ?i aspecte asupra c?rora se mai poate reflecta în momentul dezbaterii în Parlament, probabil în luna ianuarie. Unul dintre acestea prive?te suspendarea de drept a sanc?iunilor CNA care vor fi atacate în instan?? pân? la sentin?a definitiv?”, a spus R?svan Popescu.
Guvernul a adoptat ieri Ordonan?a de modificare a Legii audiovizualului. Fa?? de varianta ini?ial?, sunt câteva schimb?ri. R?mâne totu?i o întrebare important? despre Legea Audiovizualulu la care nici purt?torul de cuvânt la Guvernului, nu a putut oferi un r?spuns: De ce ordonan?a de modificare a legii audiovizualului a fost aprobat? f?r? consultarea pie?ei?
Principalele modificari:

Membrii CNA trebuie s? aib? cel pu?in cinci ani de activitate în domeniul audiovizual ?i s? nu fie rude cu pre?edintele României, cu pre?edin?ii celor dou? camere sau cu membrii Guvernului. Fa?? de varianta ini?ial?, s-a scos posibilitatea ca membrii CNA s? poat? fi demi?i în fiecare an, dac? raportul de activitate este respins de Parlament.

Pot fi transmise cel mult trei spoturi izolate în fiecare repriz? a unei competi?ii sportive.

Rebate-ul, care a pus pia?a publicit??ii pe jar, r?mâne scos în afara legii prin ordonan?a de urgen?? votat? ast?zi: “Intermediarii nu pot s? primeasca alt? plat? sau contrapresta?ie decât cea care le este pl?tit? de catre beneficiarul final al publicit??ii televizate în vederea remuner?rii serviciilor prestate ?i nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului.”

Amenzile date posturilor TV se vor aplica mai greu. Dac? postul TV contest? amenda, aceasta se aplic? abia dup? o decizie irevocabil? a instan?ei.
Cabli?tii risc? amenzi ustur?toare, între 1% ?i 3% din cifra de afaceri, dac? nu respect? noile prevederi: posturile TV trebuie aranjate în ordinea audien?ei ?i trebuie s? aib? aceea?i calitate a transmisiei. Dac? posturile TV pot ob?ine amânarea amenzii, în cazul cabli?tilor, contestarea în instan?? nu suspend? aplicarea amenzii.

Au r?mas ?i prevederile care spun c? orice rabat sau avantaj financiar, indiferent de ce natur?, acordat de c?tre radiodifuzor, trebuie s? figureze pe factura emis? clientului de publicitate. Totodat?, a r?mas ?i precizarea c? pre?ul publicit??ii, dar ?i reducerile trebuie prezentate tuturor celor trei p?r?i: televiziune, agen?ia de publicitate ?i client.

Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.