Evenimentul Zilei > EVZ Special > Mișcarea Comercianților | ”Știre din Românii la 99 de ani”
Mișcarea Comercianților | ”Știre din Românii la 99 de ani”

Mișcarea Comercianților | ”Știre din Românii la 99 de ani”

Efectele dureroase ale războiului care a însângerat atâtea inimi și a făcut sutimi de mii de vieți nevinovate s’au resimțit în toate direcțiunile de activitate omenească și va trece încă multă vreme ca prin muncă și chibzuință să refacem ceeace s’a stricat.

Comerțul și industria au avut de suferit enorm de mult din cauza măcelului la care am asistat și vor trebui mari sforțări pentru ca să le putem îndruma iarăși pe calea de propășire pe care apucase.

La noi, în special, comerțul a fost izbit cât se poate de puternic și dacă mulți comercianți și-au pierdut capitalul și au ajuns la o ruină desăvârșită, cei scăpați din flagel se gândesc acum cum ar putea s’o mai urnească din loc și să ajungă să meargă pe cât posibil înainte.

În acest scop comercianții din București au ținut mai multe consfătuiri între dânșii și mai zilele trecute s’au întrunit în număr mai mare la d-l Ion Luca Niculescu, fost ministru, unde au deliberat cu toată seriozitatea asupra soartei comerțului nostru și au avizat la modalitatea cea mai bună pentru a eși din impasul în care se găsesc.

Că vor reuși să-și atingă ținta ce și-au fixat e mai mult de cât sigur, însă mișcarea începută trebue dusă cu energie și străduinți tot înainte, să fie unire și înțelegere deplină între toți conducătorii acestei mișcări, să fie comunitate de vederi și mijloacele adaptate pentru reușita cauzeo să fie conform cu cerințele vremurilor actuale cât și potrivite cu aspirațiile lor de viitor.

Dar chestiunea aceasta merită o mai largă tratare și vom face lucrul acesta pe viitor, consacrând mai mult spațiu din ziarul nostru problemelor din domeniul economiei noastre naționale. (România liberă, 3 Dec. 1918)