În primul rând, este vorba de stabilirea numărului clar al locuințelor din România care la ora aceasta nu sunt racordate la rețelele de canalizare. Primăriile sunt înștiințate că problema aceasta, presantă pentru țara noastră, trebuie rezolvată. Întrucât suntem obligați să respectăm o Directivă Europeană elaborată încă din 1991, referitoare la epurarea apelor urbane reziduale. Alt element este legat de înființarea unui comitet interministerial. Între altele, acesta va avea ca sarcină să găsească cele mai eficiente modalități de spriji nire a cetățenilor în efectuarea lucrărilor de branșare la rețeaua de canalizare. Ministerul de resort arată că până în prezent a alocat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 15 miliarde de lei pentru aproape 3.000 de obiective de investiții din întreaga țară.