Evenimentul Zilei > Economie > Marius Vorniceanu, vicepreședinte ASF. Vorbește despre starea Fondului de Garantare a Asigurărilor. „Primele estimări arată că este pregătit să facă față unui scenariu de risc major”
Marius Vorniceanu, vicepreședinte ASF. Vorbește despre starea Fondului de Garantare a Asigurărilor. „Primele estimări arată că este pregătit să facă față unui scenariu de risc major”

Marius Vorniceanu, vicepreședinte ASF. Vorbește despre starea Fondului de Garantare a Asigurărilor. „Primele estimări arată că este pregătit să facă față unui scenariu de risc major”

Cât de pregătită este piața de asigurări să facă față unor scenarii de risc major, care ar fi capacitatea de intervenție a fondului de garantare a asigurărilor și cum ar putea fi îmbunătățită relația dintre asigurat și asigurator? Sunt întrebări la care am primit răspuns de la Marius Vorniceanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, în cadrul unui interviu acordat Evenimentului zilei, primul pe care l-a oferit presei în noua poziție pe care o ocupă.

– Evenimentul zilei: Cum priviți noile norme din domeniul asigurărilor care prevăd limitarea despăgubirilor?

– Marius Vorniceanu: Ne-am aliniat la practica din celelalte sectoare financiare (bănci, pensii), astfel că Fondul de Garantare a Asigurărilor (FGA) a devenit entitate de sine stătătoare, autonomă, ieșind din structura organizatorică a ASF. În Europa, marea majoritate a statelor nu are o schemă de garantare care să acopere nelimitat, integral, toate categoriile de polițe. Astfel, sistemul de despăgubire aprobat în noua reglementare are la bază exemple din alte țări din Uniunea Europeană. Deși s-ar putea crede că noile prevederi legale ar aduce unele dezavantaje consumatorilor, în fapt contribuie la apărarea intereselor marii majorități.

FGA nu este un sac fără fund, prin care să putem să ne asumăm obligații nelimitate. Scopul nostru este să garantăm și să acordăm un nivel de protecție pentru toți consumatorii de produse de asigurare, mergând pe același principiu ca și în cazul garantării depozitelor din sistemul bancar. În prezent FGA are resurse, chiar și într-un scenariu pesimist ar putea absorbi un șoc din piață. Limitarea despăgubirilor la 450.000 lei este doar una dintr-un set mai larg de măsuri ce vizează protejarea intereselor consumatorilor prin îmbună tățirea schemei de garantare a asigurărilor.

Testele de stres

– Recent, ASF a pus pe piață studiul BSR, din care a reieșit că, în caz de cutremur major nicio firmă de asigurari nu ar face față despăgubirilor. Datele nu sunt însă foarte actuale. Care este situația pieței în prezent?

– Exercițiul BSR (evaluarea activelor și pasivelor, printr-un auditor independent, la 13 asigurători ce cumulează peste 80% din piață) a reconfirmat existența anumitor deficiențe și dezechilibre la nivelul anumitor asiguratori, data de referință a exercițiului, stabilită împreună cu pa r t e n e r i i noștri de la Comisia Europeană și EIOPA (organism de supraveghere la nivel european) fiind 30 iunie 2014.

Din nefericire, cele mai multe aspecte semnalate reprezintă probleme acumulate în decursul unei lungi perioade, chiar cu mai mulți ani înaintea datei de referință. Majoritatea problemelor erau deja cunoscute la nivelul ASF. Unele sunt cronicizate pe parcursul mai multor ani și nu pot fi corectate peste noapte. Ceea ce contează cel mai mult este ca noi, ca autoritate, să reușim să restabilim respectul față de asigurați și să se recâștige încrederea în piața de asigurare. Pe de altă parte, trebuie să subliniem că în acest interval (30.06.2014 – prezent), atât ASF cât și societățile de asigurare au făcut deja demersuri pentru îmbunătățirea situației. Unele societăți au parcurs etape de majorări de capital, altele au încheiat sau revizuit parteneriate pentru cedarea riscurilor către reasigurători cu rating înalt.

Legat de aceste teste, dacă ar fi să vorbim despre situația extremă a producerii unei catastrofe, categoric orice societate de asigurare – nu numai de la noi din țară – nu poate face față acestor riscuri decât întrun parteneriat cu un reasigurător puternic. Testul de stres în caz de cutremur major a reprezentat o simulare a unei situații ipotetice, o extremă a extremelor, cu probabilitate extrem de redusă, un scenariu în care inclusiv reasigurătorii internaționali nu șiar mai îndeplini obligațiile asumate prin contractele de reasigurare cu asigurătorii români.

De asemenea, nu putem pune toți asigurătorii în aceeași „oală”. Consumatorii au o paletă variată de oferte, de la mai mulți asigurători, multe oferte fiind de calitate bună. Nu există motive să scadă încrederea consumatorilor în întreaga piață doar din cauza unor probleme la anumiți asigurători. Este una din preocupările mele în calitate de vicepreședinte al ASF, să consolidez încrederea asiguraților față de ASF și asigurătorii serioși. Existența unor companii cu probleme afectează bunele practici, concurența și contribuie la scăderea încrederii, deși nu există în mod real un risc de contagiune.

Situația Astra și Carpatica Asigurări

– Numirea dumneavoastră la ASF a fost contestată la Curtea Constituțională. Cum comentați?

– Contestația numirii mele la ASF nu știu de cine a fost făcută și de ce. Era absurd să primesc un vot negativ din partea Curții Constituționale după 36 de ani de activitate numai în domeniul financiar. La Ministerul de Finanțe am fost cel care mulți ani de zile a coordonat direct controalele la aproape toate societățile de asigurări, precum și la societăți bancare sau societăți de investiții financiare. Verificările au vizat în mod obligatoriu și controlul asupra tuturor categoriilor de operațiuni specifice derulate de societățile de asigurări, aspecte de natură tehnică precum constituirea rezervelor, evidența și plata daunelor etc. Toate acele controale erau deosebit de complexe, aș putea spune, și sper să nu supere remarca mea, poate chiar mai complexe decat cele ale CSA.

– Care este în prezent starea societăților problemă ale pieței pe care o controlați, respectiv Astra și Carpatica Asigurări?

– Sunt sub o atentă supraveghere, fiind de peste un an în proceduri speciale de supraveghere dispuse de ASF – Astra e în administrarea specială (KPMG fiind administrator numit de ASF), iar Carpatica se află în plan de redresare.

În interesul protejării drepturilor asiguraților, dar și pentru asigurarea unui climat sănătos al pieței, este nevoie de măsuri ferme, în cazul oricărei societăți de asigurare care, direct sau indirect, distorsionează echilibrul de pe piața asigurărilor. Aceste societăți au înregistrat în ultimii ani multe petiții, ce relevă nivelul ridicat de nemulțumire din partea asiguraților/păgubiților, iar ASF are datoria de a apăra interesele acestor oameni.

Deși Astra și Carpatica au intrat în proceduri speciale de supraveghere, probleme similare celor două societăți (ce decurg în mare parte din concentrarea portofoliilor pe segmentul de RCA) au fost identificate și la alte societăți de asigurare. Din fericire pentru acestea, aportul de capital al acționarilor le-a salvat de la o soartă similară.

Prin prerogativele conferite de lege și prin acțiunile mele voi manifesta toleranță zero față de practicile în mod vădit abuzive ale unor societăți. Nu sunt de acord cu resus-citarea acestora la infinit în condițiile în care asigurații și păgubiții întâmpină tot mai multe necazuri, în sensul că sunt „plimbați”, nu li se plătesc daunele integral și la timp, sunt șicanați sau uneori amenințați cu posibilitatea deschiderii unor litigii interminabile.


FOTO: Marius VorniceanuÎn cazul Astra, soarta societății depinde de succesul atragerii noului investitor, iar în viitorul foarte apropiat ar trebui să cunoaștem rezultatul. Încercăm să asigurăm o protecție cât mai bună a intereselor asiguraților, și totodată să nu ignorăm nici rapoartele, analizele și opiniile formulate de toți factorii implicați (administrator special, specialiști de pe piața financiară, acționari, potențiali investitori etc). Termenul de încheiere a operațiunii majorării de capital este 19 august. Atunci vom afla dacă măsura atragerii noului investitor va fi un succes sau nu. Dacă nu, se va întruni Consiliul ASF și va fi luată o decizie.

Și în cazul Carpatica situația este sensibilă. S-au făcut schimbări la nivelul cel mai înalt al conducerii. Noua conducere a venit cu multe promisiuni și cu speranța că va recupera rapid unele lucruri care nu s-au realizat până în prezent din planul de redresare aprobat în anul 2014. Dincolo de promisiuni și speranțe, cifrele și indicatorii de prudențialitate, coroborați cu evoluția numărului de reclamații sunt factorii ce vor cântări în luarea unei decizii. Cheia soluționării problemelor de la Carpatica o constituie, ca și la Astra, doar o infuzie majoră de capital sau apariția unui nou investitor. Este nevoie de viteză de reacție crescută.

Structură de investigații în asigurări

– Cât de pregătit este fondul de garantare să facă față unui scenariu de risc major?

– Modificările legislative din acest an vor consolida capacitatea fondului de garantare de a face față solicitărilor de despăgubiri din partea asiguraților.

În urma testelor de stres s-au emis unele concluzii, iar fiecare dintre cei implicați a venit deja până pe 4 august cu un plan de măsuri care să îmbunătățească situația. Planurile de măsuri vor fi supuse analizei și ulterior aprobării ASF. Asigurătorii vor fi nevoiți să ia măsurile necesare, sub supravegherea ASF. Pe de altă parte, toate celelalte societăți care nu au fost implicate în exercițiul BSR din semestrul I 2015 vor face obiectul unui exercițiu similar, astfel că întreaga piață de asigurări va fi supusă unei evaluări și unui test de stres pe baza unui scenariu similar.

Privim cu maximă atenție evoluțiile pe termen scurt, în special evoluția unor asigurători și riscul unor expuneri semnificative asupra FGA. La ASF s-au luat în calcul toate ipotezele de lucru și s-au realizat deja calcule pe mai multe scenarii, inclusiv în ceea ce privește impactul asupra FGA în cazul unor posibile evenimente majore. În viitorul foarte apropiat vom vedea ce se va întâmpla, deocamdată e prematur să facem pronosticuri. Primele estimări sunt că FGA este pregătit să facă față unui posibil risc major în piață. Situația generală a pieței asigurărilor se poate îmbunătăți radical doar printr-o disciplină mai riguroasă, ce ne poate ajuta să prevenim derapaje viitoare, însă acum aceste măsuri sunt tardive în cazul unor societăți la care doar infuzia de capital a rămas drept unică soluție. Suntem optimiști că indiferent de evoluțiile viitoare din piața asigurărilor, se vor găsi soluții pentru ca FGA săși îndeplinească obligațiile. Consumatorii nu trebuie să fie îngrijorați.

– Ce planuri aveți la ASF pentru a îmbunătăți relația dintre firmele de asigurări și asigurați?

– Principalul aspect îl constituie îmbunătățirea și transparentizarea într-o măsură și mai mare a activității ASF și a relației sale cu fiecare din cele 2 parți, respectiv:

– activitatea de supraveghere și control și măsurile luate în acest sens,

– activitatea de soluționare a petițiilor și valorificarea concluziilor.

Concret, ASF trebuie să își asume rolul de garant al respectării drepturilor asiguraților, sancționând practicile incorecte și totodată promovând și bunele practici ale asiguratorilor serioși. Lipsa de încredere în produsele de asigurare, fenomen manifestat frecvent în ultimii ani, este rezultatul practicilor incorecte ale unor asigurători. Din păcate, tocmai aceștia au acaparat și cote importante de piață. Câștigarea încrederii și apropierea clientului de societățile de asigurări va fi rezultatul unui proces de „curățire” .

Trebuie să scadă numărul reclamațiilor. Cetățenii să recâștige inclusiv încrederea în asiguratori și în paralel în ASF.

Sunt contrariat de anumite cazuri care mi-au fost semnalate. De exemplu, o familie din Ardeal și-a pierdut casa într- un incendiu. E inacceptabil ca o familie care a trecut deja printr-un necaz să fie ulterior șicanată, să se tergiverseze soluționarea dosarului de daună și plata despăgubirii și chiar să se exercite anumite forme de presiuni, să apeleze la nu mai știu ce alte feluri de tergiversări, pretexte. De ce trebuie să intervenim noi? De teama de ASF lucrurile se mișcă altfel.

Mi-aș dori construcția, în cadrul Sectorului de Asigurări, a unui compartiment, o structură specializată pentru investigații, formată pentru început din 10 -15 specialiști, care să aibă competența și rolul de a verifica operativ, pe teren, cazurile în care se fac abuzuri împotriva asiguraților, cazuri precum: refuzul de a constata daunele, tergiversarea soluționării do sarelor de daună, invocarea unor multiple motive de neplată, mergând până la condiționarea rezolvării dosarelor de daună de acceptarea de către păgubiți a unor sume mult mai mici decât valoarea reală a daunelor. Cred că în felul acesta ne putem apropia mai mult de consumatori (asigurați/păgubiți) și putem avea rol și mai activ în rezolvarea problemelor cetățenilor. O parte semnificativă din probleme este creată de un număr relativ restrâns de societăți, care din lipsă de lichiditate își „plimbă” nejustificat clienții. Cred că pe această cale am putea soluționa în principal nemulțumirile cetățenilor. În paralel, pe lângă acțiunile de supraveghere și control ale ASF este nevoie și de educație la nivelul cetățenilor. Problemele de acest gen sunt generate în principal de piața RCA, acolo unde alegerea se realizează de cele mai multe ori exclusiv pe criterii de preț, iar beneficiarul real al poliței nu este aceeași persoană cu plătitorul poliței.

EVZ va inaugura o rubrică săptămânală în care va răspunde nelămuririlor dumneavoastră, legate de domeniul asigurărilor. Ne puteți scrie pe adresa de e mail secretariat@evzgroup.ro sau la redacția Evenimentul zilei, pe adresa Bd Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, București