Pentru ce scoate Ciolacu bani din Fondul de rezervă al Guvernului

Pentru ce scoate Ciolacu bani din Fondul de rezervă al Guvernului Marcel Ciolacu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Marcel Ciolacu va lua în discuţie, miercuri, mai multe proiecte de acte normative, unele referitoare la alocări în domeniul agriculturii din Fondul de rezervă al Guvernului.

Marcel Ciolacu umblă la Fondul de rezervă al ţării pentru mai multe proiecte. Un proiect de hotărâre se referă la aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante.

Marcel Ciolacu va lua bani din Fondul de rezervă al ţării

De asemenea, din Fondul de rezervă bugetară vor fi alocate sume pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi vor fi făcute modificări cu privire la Programul de realizare a Sistemului naţional antigrindină.

Ne puteți urmări și pe Google News

Fonduri ar putea fi alocate şi pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor cu materiale şi prestări de servicii cu caracter medical, dar şi către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Guvernul va suplimenta bugetul Consiliului Superior al Magistraturii

Un alt proiect vizează modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Alte proiecte de hotărâre de guvern se referă la suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii, exproprieri în zone unde se construiesc autostrăzi sau la achiziţia a 16 locomotive electrice. Va fi analizat un proiect de lege privind energia eoliană offshore.

Ar putea fi o imagine cu 1 persoană şi text

Marcel Ciolacu. Guvern. Sursa foto: Facebook

Marcel Ciolacu va aborda şi ale proiecte importante

Marcel Ciolacu, în şedinţa de Guvern de miercuri, va aborda o serie de memorandumuri care se referă, printre altele, la:

dezvoltarea unor funcţionalităţi bazate pe tehnologia AI, care vor fi utilizate în activitatea de management al riscurilor din cadrul Autorităţii Vamale Române; realizarea şi implementarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu; extinderea Sistemului naţional RO e-Factura la relaţia B2B şi utilizarea informaţiilor în vederea consolidării sustenabilităţii financiare a României, eficientizării colectării impozitelor şi taxelor, îmbunătăţirii şi consolidării gradului de colectare a TVA şi prevenirii/combaterii evaziunii fiscale; la extinderea Spaţiului Privat Virtual şi utilizarea informaţiilor în vederea consolidării sustenabilităţii financiare a României, eficientizării colectării impozitelor şi taxelor, îmbunătăţirii şi consolidării gradului de colectare a TVA şi prevenirii/combaterii evaziunii fiscale.