Când pe tron se suie Iulian Apostatul (361-363), ultimul împărat păgân, episcopul Marcu este supus la chinuri incredibile. Despre suferințele sale au scris Sf. Grigorie Teologul și Fericitul Teodorit: a fost biciuit, batjocorit, târât pe străzi, i s-au tăiat urechile, a fost dezbrăcat, uns cu miere și legat de un copac pentru a fi mâncat de insecte. Torționarii săi sunt atât de posedați, încât, ucigândul, îi smulg măruntaiele cu dinții. Mulți păgâni au fost atât de impresionați de tăria lui Marcu, încât au crezut în Hristos.