Evenimentul Zilei > Actualitate > Pasajul rutier de la R?zoare, blocat. Prim?ria Capitalei sus?ine c? Metrorex este de vin?
Pasajul rutier de la R?zoare, blocat. Prim?ria Capitalei sus?ine c? Metrorex este de vin?

Pasajul rutier de la R?zoare, blocat. Prim?ria Capitalei sus?ine c? Metrorex este de vin?

De?i Prim?ria Capitalei ?i Metrorex g?siser? o solu?ie ca intersec?ia de la R?zoare s? nu fie s?pat? de dou? ori pentru sta?ia de metrou ?i pasajul rutier, planul a c?zut. A?a c? accesele în sta?ia de metrou Academia Militar? vor fi mutate, potrivit unui proiect prezentat în comisia Tehnic? de Urbanism a Prim?riei Capitalei. În timp ce surse din cadrul Municipalit??ii sus?in c? Magistrala 5 de Metrou a fost deviat? pentru c? Municipalitatea nu are bani acum pentru pasaj, Prim?ria Capitalei sus?ine c? Metrorex s-a r?zgândit ?i folose?te o tehnic? care nu nu mai permite construirea Pasajului de la R?zoare.

Prim?ria Capitalei a realizat, în urm? cu mai bine de un an, un acord cu Metrorex care prevedea colaborarea pentru realiz?rii lucr?rilor la pasajul rutier subteran R?zoare în paralel cu sta?ia de metrou Academia Militar?, îns? acest lucru nu s-a mai întâmplat.
În timp ce surse din cadrul Municipalit??ii sus?in c? lipsa de fonduri a determinat municipalitatea s? treac? pe linie moart? lucr?rile la pasajul rutier, fapt ce complic? acum lucr?rile la sta?ia de metrou, reprezentan?ii Municipalit??ii sus?in c? lucr?rile la pasaj sunt blocate pentru c? Metrorex a schimbat tehnica de s?p?tur? din intersec?ia unde trebuia construit pasajul.
Proiectantul sta?iei de metrou a prezentat miercuri, în fa?a Comisiei de Urbanism a Prim?riei Municipiului Bucure?ti, câteva modific?ri aduse proiectului sta?iei de metrou Academia Militar?. Intr?rile în sta?ia Academia Militar?, traseul metroului ?i traseul exproprierilor ar putea fi modificate pentru a permite Prim?riei s? construiasc?, pe viitor când va avea fonduri, Pasajul Rutier Subteran R?zoare, potrivit b365.ro.
Dac? în proiectul ini?ial, metroul urma s? fie construit sub pasajul rutier, acum sta?ia ?i traseul metroului se modific?, pentru a l?sa loc s?p?turilor la Pasajul rutier.
Singura necunoscut? r?mâne cum va fi reconfigurat spa?iul de deasupra sta?iei de metrou, dup? terminarea lucr?rilor. Arhitec?ii din Comisa de Urbanism, a concluzionat c?, decizia în privin?a reamenaj?rii zonei R?zoare se va lua dup? ce vor fi ob?inute toate detaliile despre celelalate PUZ-uri ?i proiecte din zon?: Direc?ia de Circula?ie din cadrul PMB a comandat un studiu pentru zona dintre Bd. Iuliu Maniu ?i Bd. Regina Maria-?os. Viilor, iar planul director rezultat în urma studiului va fi important în stabilirea solu?iei pentru intersec?ia R?zoare.
De asemenea, pentru reamenajarea intersec?iei vor fi luat în calcul ?i proiectul imobiliar care s-ar putea dezvolta în curtea fostei fabrici Ventilatorul. 
Pasajul rutier subteran de la R?zoare, solu?ia propus? de municipalitate pentru fluidizarea traficului din una dintre cele mai aglomerate intersec?ii ale Capitalei, st?, sub diverse forme, pe lista de obiective "de început" de ani de zile dar lucr?rile par a nu mai începe niciodat?.
Metrorex a început lucr?rile la metrou în 2011 f?r? a mai colabora cu Prim?ria, iar pân? acum, sta?ia de metrou Academia Militar? (R?zoare) se apropie de realizare – lipsesc doar accesele ?i tronsoanele propriu-zise ale liniei de metrou. 
Oprescu: Metrorex nu s-a mai ?inut de promisiune
În replic?, Primaria Municipiului Bucuresti sus?ine c? decizia privind repozi?ionarea sta?iei de metrou, precum ?i modificarea modului de realizare a tunelelor prin foraj orizontal, ?i nu prin s?p?tur? deschis?, a apar?inut în întregime Metrorex ?i nu Prim?riei Capitalei.
„Preciz?m c?, în m?sura în care tunelul ar fi fost realizat prin tehnologia propus? ini?ial, pasajul respectiv ar fi rezultat practic din lucr?rile la sta?ia de metrou, Municipalitatea urmând s? realizeze doar rampele de acces. În aceste condi?ii, lucr?rile la rampele de acces nu ar fi afectat sub nicio form? lucr?rile la sta?ia de metrou, în condi?iile în care acestea ar fi fost efectuate odat? cu finalizarea lucr?rilor la sta?ia de metrou. Astfel, în vederea optimiz?rii ?i actualiz?rii solu?iei propuse ?i agreate în urma cu 6 ani, Prim?ria Municipiului Bucure?ti analizeaz? solu?ii tehnice mult mai eficiente în ceea ce prive?te rezolvarea traficului în intersec?ia R?zoare, coroborat cu realizarea unei solu?ii de integrare a modurilor de transport existente în zon?, mult mai facile pentru utilizatori”, a precizat Prim?ria Capitalei.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: