O întrebare grea, mai ales pentru acele vremuri, în care un simplu gest al Elenei sau al lui Nicolae Ceaușescu însemna raderea unor cartiere întregi sau schimbarea destinului unor demnitari.
Dar dacă erai un biet grăjdar care se confruntă cu nervii unei măgărițe în care se agită chemările naturii?

Povestea, spusă chiar de sosia lui Nicolae Ceaușescu, o găsiți pe Evenimentul Istoric.