Lellouche declarase în două rânduri, pentru posturile de radio France Info şi RFI, că Franţa are rezerve în privinţa aderării României la zona Schengen, din cauza infracţiunilor comise de cetăţenii români de etnie romă.

„România este în măsură să gestioneze eficient fluxurile migratorii la frontiera externă a Spaţiului Schengen, la standardele la care această problematică este gestionată în prezent de actualele state membre Schengen. Acest aspect nu are însă nicio legătură cu deplasarea unor cetăţeni europeni pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, problematica integrării sociale a unor cetăţeni ai Uniunii Europene nu are nicio legătură şi nu intră sub incidenţa acquis-ului Schengen”, a precizat MAE.

România, pregătită pentru aderare

„Schengen reprezintă un spaţiu comun de liberă circulaţie şi România îndeplineşte, pentru domeniile care au făcut până în prezent obiectul evaluărilor Grupului Scheval (Schengen Evaluation al UE)  – cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, controlul frontierelor maritime, terestre -, cerinţele acquis-ului comunitar aplicabil” a precizat MAE, care a adăugat că pregătirea României este confirmată de „toate misiunile de evaluare desfăşurate până în prezent”.

Ministerul a subliniat totodată că „România susţine cu fermitate egalitatea cetăţenilor în faţa legii, respectarea drepturilor omului şi aplicarea strictă a principiului nediscriminării, conform legislaţiei comunitare relevante, inclusiv în ceea ce priveşte libertatea de circulaţie”.

Nemulţumirile Franţei

Acuzând infracţiunile comise de romii de cetăţenie română care trăiesc în Franţa, Lellouche a declarat, pentru RFI, că România are datoria de a susţine integrarea socială a acestor persoane. „Există două milioane şi jumătate de romi în România şi este responsabilitatea României să îi integreze. Nu Franţa trebuie să îi integreze pe romii români”, a spus Lellouche.

„Trebuie ca problema romilor să fie o condiţie pentru Schengen. România ar trebui să adere la Spaţiul Schengen în martie anul viitor şi i-am spus colegului meu român că avem rezerve. Colegul meu român nu a apreciat ce i-am spus, dar trebuie să lucrăm cu guvernul român”, a mai spus oficialul francez.