Proiectele readuc în discuție câteva cazuri destul de des întâlnite: consumatori care nu mai pot face față dobânzilor excesive, ce care ajung în imposibilitatea de plată a creditelor din cauza riscului valutar, cei prejudiciați de cesiunile de creanțe speculative sau persoanele executate silit pentru care nu s-a încercat mai întâi revizuirea contractelor.

Prima propunere vizează limitarea dobânzilor excesive, indiferent dacă sunt din contracte cu băncile sau cu instituțiile financiar-nebancare (IFN). Tot aici intră și colectorii de creanțe, scrie avocatnet.ro.

Proiectul propune instituirea unor limite ale dobânzii anuale efective la creditele imobiliare și de consum. De exemplu, la creditele de consum care nu depășesc valoarea de 15.000 de lei, suma totală de rambursat ar fi de maximum dublul sumei împrumutate (incluzând toate costurile, dobânzile și comisioanele)!

Dacă aceste limitări nu vor fi respectate, atunci persoanele împrumutate vor avea dreptul să obțină reducerea lor, fie pe cale amiabilă, fie adresându-se instanței. În același timp, acest proiect propune sancționarea ca abuz de putere economică practicarea de dobânzi excesive, considerate drept practici incorecte (inclusiv înșelătoare) ale băncilor sau chiar ca fraude la lege.

Un alt proiect de lege aflat sub dezbatere la Senat vizează protecția contra cesiunilor de creanță speculative. Pe viitor, cesionarul nu va mai putea cere de la datornic mai mult decât prețul real plătit pe acea datorie, plus eventuale cheltuieli ale contractului și dobânda din ziua când cesionarul a cumpărat datoria.

Noul proiect califică cesiunea speculativă drept orice transfer al unei datorii către un terț (inclusiv un colector de creanțe – recuperator), transfer care nu are echivalent într-un fapt economic real sau care nu se efectuează din rațiuni de mobilizare a creanțelor comerciale, de refinanțare a creditorului financiar sau pentru constituirea de garanții financiare.

Se introduc protecții și pentru persoanele care se împrumută în valută și, în timp, ajung să suporte o creștere a costului creditului contractat din cauză că moneda străină crește foarte mult. În astfel de situații, datornicii nu vor mai putea fi executați silit la fel de ușor ca până acum. În primul rând, devine obligatorie prin lege reechilibrarea contractuală înainte de a se ajunge la urmărirea silită! În contextul revizuirii contractului, datornicul poate cere conversia în lei, dar numai în anumite situații.

În cazul acestor trei proiecte de lege, inițiatorii au în vedere ca prevederile să se aplice și contractelor aflate în derulare la momentul când legile vor intra în vigoare!

Ultimul proiect de lege are în vedere executările silite imobiliare abuzive sau intempestive. Astfel, se urmărește dezbrăcarea de caracterul de titlu executoriu pentru nenumărate contracte în care împrumutatul are calitatea de consumator (credite cu băncile, contracte cu societățile de leasing etc.). Cu alte cuvinte, executarea silită va fi ultima soluție, la care se apelează numai după ce s-a încearcat revizuirea contractului. Dacă va fi adoptată, legea se va aplica și executărilor silite aflate în derulare.