Scopul este acela de a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al ANAF, scrie întrun comunicat al Fiscului.

Aceştia ar urma să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale atapizat, până la data de 1 noiembrie 2017.

Măsurile vin in sprijinul debirocratizării, urmăresc reducerea evaziunii fiscale, precum și creșterea nivelului de fiscalizare și o îmbunătățire a execuției veniturilor bugetare, mai scrie ăn comunicatul ANAF.

Iatp ce măsuri și clarificări propune Fiscul.
 
– Stabilirea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării;

– Implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în București;

– Eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, documentul urmând a fi solicitat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific;

– Majorarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani;

– Introducerea prevederilor privind conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.