Pe lângă acestea, alte 10 instituții de învățământ superior particular sunt autorizate să funcționeze provizoriu. În funcție de tipul de învățământ superior și, totodată, grupate pe orașe, acestea sunt:

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

București:
1. Universitatea Politehnica din București
2. Universitatea Tehnică de Construcții din București
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
5. Universitatea din București
6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
7. Academia de Studii Economice din București
8. Universitatea Națională de Muzică din București
9. Universitatea Națională de Arte din București
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București
11. Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
13. Academia Tehnică Militară din București
14. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București
15. Academia Națională de Informații„Mihai Viteazul” din București
16. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”din București
Alba Iulia:
17. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Arad:
18. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Bacău:
19. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Baia Mare:
20. Universitatea de Nord din Baia Mare
Brașov:
21. Universitatea „Transilvania” din Brașov
22. Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov
Cluj-Napoca:
23. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
24. Universitatea de Științe Agricole și MedicinăVeterinară din Cluj-Napoca
25. Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca
26. Universitatea de Medicină și Farmacie„Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
27. Academia de Muzică „Gheorghe Dima”din Cluj-Napoca
28. Universitatea de Artă și Designdin Cluj-Napoca
Constanța:
29. Universitatea „Ovidius” din Constanța
30. Universitatea Maritimă din Constanța
31. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”din Constanța
Craiova:
32. Universitatea din Craiova
33. Universitatea de Medicină și Farmaciedin Craiova
Galați:
34. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Iași:
35. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași
36. Universitatea de Științe Agricole și MedicinăVeterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
37. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
38. Universitatea de Medicină și Farmacie„Gr. T. Popa” din Iași
39. Universitatea de arte „George Enescu” din Iași
Oradea:
40. Universitatea din Oradea
Petroșani:
41. Universitatea din Petroșani
Pitești:
42. Universitatea din Pitești
Ploiești:
43. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești
Reșița:
44. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița
Sibiu:
45. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
46. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Suceava:
47. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
T8rgoviște:
48. Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Târgu-Jiu:
49. Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu
Târgu Mureș:
50. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș
51. Universitatea de Medicină și Farmaciedin Târgu Mureș
52. Universitatea de Artă Teatralădin Târgu Mureș
Timișoara:
53. Universitatea Politehnica din Timișoara
54. Universitatea de Științe Agricole și MedicinăVeterinară a Banatului din Timișoara
55. Universitatea de Vest din Timișoara
56. Universitatea de Medicină și Farmacie„Victor Babeș” din Timișoara

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIORPARTICULAR ACREDITATE

București:
1. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”din București
2. Universitatea „Titu Maiorescu” din București
3. Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
4. Universitatea Româno-Americană din București
5. Universitatea „Hyperion” din București
6. Universitatea „Bioterra” din București
7. Universitatea Ecologică din București
8. Universitatea Română de Științe și Arte„Gheorghe Cristea” din București
9. Universitatea „Athenaeum” din București
10. Universitatea „Artifex” din București
11. Institutul Teologic Romano-Catolicdin București
12. Institutul Teologic Baptist din București
13. Institutul Teologic Penticostal din București
14. Universitatea „Spiru Haret” din București
15. Universitatea Financiar-Bancară din București
16. Institutul de Administrare a Afacerilordin București
Arad:
17. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Bacău:
18. Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Brașov:
19. Universitatea „George Barițiu” din Brașov
Cluj-Napoca:
20. Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
21. Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
22. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
23. Universitatea „Sapienția” din Cluj-Napoca

Constanța:
24. Universitatea „Andrei Șaguna” Constanța
Galați:
25. Universitatea „Danubius” din Galați
Lugoj:
26. Universitatea Europeană „Drăgan”din Lugoj
Iași:
27. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iași
27. Universitatea „Petre Andrei” din Iași
29. Universitatea „Apollonia” din Iași
Oradea:
30. Universitatea „Emanuel” din Oradea
31. Universitatea Crestină „Partium”din Oradea
32. Universitatea „Agora” din Oradea
Pitești:
33. Universitatea „Constantin Brâncoveanu”din Pitești
Sibiu:
34. Universitatea Româno – Germană din Sibiu
Târgu Mureș:
35. Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureș
Timișoara:
36. Universitatea ,,Mihai Eminescu”din Timișoara
37. Universitatea „Tibiscus” din Timișoara
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR AUTORIZATE SĂ FUNCȚIONEZE PROVIZORIU
București:
1. Institutul Teologic Creștin după Evanghelie„Timotheus” din București
2. Fundația Lumina – Universitatea Europei deSud-Est Lumina din București
Constanța:
3. Fundația „Gaudeamus” – Universitatea „Tomis”din Constanța
Ilfov:
4. Institutul Teologic Adventist Cernica-Ilfov
Iași:
5. Fundația „Ștefan Lupașcu” – Institutul
de Studii Europene din Iași
6. Universitatea „Gheorghe Zane” din Iași
Roman:
7. Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan din Roman
Satu-Mare:
8. Fundația „Academia Comercială” din Satu-Mare

Sibiu:
9. Universitatea „Alma Mater” din Sibiu Timișoara:
10. Universitatea „Ioan Slavici” din Timișoara