SUBIECTE BAC 2017 LIMBA SI LITERATURA MATERNA: Proba scrisa la Limba Maternă va începe la ora 09.00, constând în trei subiecte, fiecare cu 30 de puncte.

Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face in intervalul 7.30 – 8.30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.