Legea privind OUG nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 360/2002 privind statutul poliţistului constă în posibilitatea reîncadrării, ca poliţişti, a persoanelor cărora le-a încetat raportul de serviciu.

Astfel, legea stipulează că, prin excepţie, se instituie posibilitatea reîncadrării, direct sau prin transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, potrivit Agerpres.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului reglementează perioada în care se realizează evaluarea activităţii poliţistului, intervalul de timp, persoanele care au competenţe de a realiza şi aproba evaluarea de serviciu, criteriile de evaluare a activităţii profesionale şi a conduitei, calificativele care pot fi obţinute, procedura de comunicare şi de contestare a rezultatelor evaluării, echivalarea rezultatelor obţinute prin proceduri de evaluare.