"Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale menționate în anexa nr. 1 la prezenta lege, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare", se arată în proiect.

Planul de remediere reprezintă documentul prin care ANAF stabilește măsuri de remediere și un termen de remediere, perioada fiind de maxim 90 de zile calendaristice, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate.

"În termen de maxim zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul (…) În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care agentul constatator/organul sau persoana competentă aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale", prevede legea. 

LISTA TUTUROR CELE 290 DE CONTRAVENŢII DIN LEGEA PREVENŢIEI