Despre existența sa ne certifică Iezechiel, care îl numește cel mai mare drept al Vechiului Testament, alături de Noe și Daniel. Născut în Avsitida, teritoriu între Arabia și Idumeea, tatăl său fiind Zaret, iar mama, Vosora, Iov a fost un bărbat cinstit, drept, credincios și foarte bogat. La 70 de ani, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra lui numeroase ispite aduse de diavol. Într-o singură zi, lui Iov i-au murit toți fiii și fiicele și și-a pierdut toată averea. El însuși este lovit de boli cumplite, trupul devenindu-i tot o rană din cap până-n picioare. Dar Iov nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, ci acceptă toate cu răbdare, zicând: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ”. După toate aceste încercări, Dumnezeu i-a redat sănătatea deplină, bogății mai mari ca înainte, alți șapte fii și trei fiice, adică exact câți îi muriseră. Sfântul și Dreptul Iov a mai trăit încă 170 de ani, ajungând până la 248 de ani, neîncetând să dea slavă lui Dumnezeu pentru toate

 

Te-ar putea interesa și: