Spre deosebire de situația actuală, când beneficiază de concediu de odihnă numai pentru funcția de bază, aceștia își vor putea lua concediu de la ambii angajatori. Potrivit notei de fundamentare a inițiatorului, se urmărește eliminarea discriminării salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare față de salariații din mediul privat, în ceea ce privește drepturile și obligațiile corelative care decurg din executarea contractelor individuale de muncă. Legea salarizării bugetare din 2017 prevede cumul de funcții pentru profesori, medici și asistenți sociali.