Klaus Iohannis a semnat decretul pentru Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare restituirea pe cale administrativa, la cerere, a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, actualizate cu dobanda prevazuta de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, calculata de la momentul achitarii taxei pana la momentul restituirii efective.

De asemenea, prin proiect s-a propus ca dreptul de a cere restituirea sa se nasca la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire sa fie depuse pana la data de 31.08.2018, sub sanctiunea decaderii.

Cererea de restituire se solutioneaza prin decizie emisa de organul fiscal central competent, potrivit art.77 din Legea nr.207/2015 si se comunica contribuabilului. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a fost adoptat de Camera Deputatilor pe 17 octombrie 2018.

 

Un alt decret semnat pentru promulgare de seful statului priveste Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2017, in scopul clarificarii unor aspecte legate de procedura de restituire a taxelor prevazute de respectivul act normativ si pentru evitarea unor blocaje in procesul de restituire a sumelor.

Situații de excepție

Astfel, proiectul de lege prevede modalitatea de lucru in doua situatii de exceptie: lipsa actului doveditor al platii pe care trebuie sa-l anexeze contribuabilul, situatie in care organul fiscal central efectueaza verificarea existentei acestuia in baza de date, precum si situatia in care autovehiculul pentru care sa platit taxa nu a fost inmatriculat de catre platitor, in acest caz contribuabilul nu trebuie sa anexeze copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare. De asemenea, se prevad si termenele in care se restituie sumele stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, atat in cazul taxelor, cat si in cazul timbrului de mediu.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a fost adoptat de Camera Deputatilor tot pe 17 octombrie 2018.