Evenimentul Zilei > Actualitate > Klaus Iohannis a semnat decretul. Intră în vigoare de la 1 iulie. Este obligatoriu
Klaus Iohannis a semnat decretul. Intră în vigoare de la 1 iulie. Este obligatoriu

Klaus Iohannis a semnat decretul. Intră în vigoare de la 1 iulie. Este obligatoriu

Klaus Iohannis a semnat marți, 17 mai, actul normativ care vizează modalitatea de utilizare a Sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura de către operatorii economici, autorităţile şi entităţile publice.

Președintele României Klaus Iohannis a aprobat Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național pentru factura electronica RO e-Factura. Reglementările intră în vigoare de la 1 iulie 2022 și prevede că toți  operatorii economici stabiliți în România au obligația să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

“Implementarea şi operaţionalizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcţii mari de acţiune:

  • oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziţii publice, contractelor de achiziţie sectorială/concesiuni de lucrări şi servicii şi tranzacţiilor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluţiei contextului pandemic;
  • coerenţa în realizarea şi aplicarea politicilor şi reformelor fiscal-bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituţiilor şi autorităţilor publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte şi eficiente care să asigure monitorizarea execuţiei bugetare şi a sumelor alocate diferitelor programe de investiţii;
  • creşterea eficienţei şi eficacităţii în colectarea impozitelor şi taxelor, cu concentrare în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şi consolidarea gradului de colectare a TVA, precum şi prevenirea şi combaterea fraudei, a evaziunii şi a eventualelor abuzuri în domeniul TVA”, se arată în expunerea de motive.

Ministerul Finanțelor asigură securitatea facturilor electronice

Facturile vor fi însoțite de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor. Acesta certifică faptul că nu sunt permise intervenții asupra conținutului acesteia.

RO e-Factura este un sistem sigur, interconectat cu sistemul național de raportare gestionat de Ministerul Finanțelor. Acest lucru permite autorităților și entităților contractante în relația comercială să primească și să acceseze facturile electronice.

“Prin ordonanţa de urgenţă se consolidează cadrul legal pentru prevenirea şi descoperirea timpurie a fraudelor în domeniul comerţului cu autoturisme rulate de provenienţă intracomunitară”, se mai arată în expunerea de motive a actului normativ. Ordonanţa prevede obligaţia primului proprietar pe teritoriul naţional de a se prezenta la RAR.

Tot marți, 17 mai, președintele Klaus Iohannis a adoptat actul normativ cu privire la omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea.