După ce, iniţial, au fost lăsate Curţile de Apel să stabilească, fiecare după posibilităţi şi propriile aprecieri,  care sunt cauzele urgente, în final a intervenit Consiliul Superior al Magistraturii. 

Şi asta pentru că, fiecare Curte a stabilit doar cu aproximaţie aceleaşi cauze apreciate ca fiind urgente, determinând o veritabilă practică neunitară la nivel de  ţară.

Presiunea internă din sistem a determinat adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a Hotărârii 417/24.03.2020 prin care s-a stabilit ca fiind urgente:

La judecătorii: ordine de protecţie, tutelă/curatelă, internare medicală nevoluntară, ordonanţă preşedinţială, suspendarea provizorie a executării silite, încuviinţare executare silită, măsuri asigurătorii, asigurare dovezi, orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale.

La tribunale: suspendarea executării hotărârii, măsuri de protecţie a minorilor Legea 272/2004, ordonanţă preşedinţială, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii, asigurare dovezi, ordine de protecţie, tutelă/curatelă, reţinere navă, suspendare executare act administrativ, licitaţii ce privesc achiziţii publice de produse medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, cereri privind insolvenţa persoanei juridice, orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale.

La curte de apel: suspendarea executării hotărârii, măsuri de protecţie a minorilor Legea 272/2004, ordonanţă preşedinţială, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii, asigurare dovezi, ordine de protecţie,  suspendare executare act administrativ, licitaţii ce privesc achiziţii publice de produse medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, cereri privind insolvenţa persoanei juridice, litigii privind regimul străinilor, orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale.

Pot fi soluţionate alte cauze care se judecă fără citarea părţilor.

Această primă hotărâre a fost modificată, urmare a cererilor venite din partea tribunalelor, cereri care au vizat judecarea plasamentelor, altele decât cele de urgenţă.

Practic, prin prima hotărâre, Consiliul Superior al Magistraturii a permis trambalarea minorilor la instanţe, însoţiţi de părinţi sau alte persoane, pentru că audierea minorilor care au împlinit 10 ani este obligatorie.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE