Ținta unei ample operațiuni a fost Radu Câmpeanu, unul dintre cei doi seniori ai democrației care și-au încercat norocul împotriva lui Ion Iliescu. Liberal de tradiție, Câmpeanu nu a reușit să câștige încrederea românilor, dar, ca și în cazul lui Ion Rațiu, s-au găsit multe voci care să regrete lipsa de viziune la acele alegeri.

Iată documentul care arată că Securitatea a intuit potențialul lui Radu Câmpeanu mult mai bine decât electorii români:

Încă din 1977

1977 decembrie 3. Notă a Direcției I referitoare la urmărirea persoanelor din România care au legături cu grupul Radu Câmpeanu din Franța

Ministerul de Interne Strict secret

Direcția I 132/DN/00324387 din 23 decembrie 1977

Notă privind măsurile ce se vor lua pentru urmărirea informativ-operativă a persoanelor din țară, ce apar ca legături ale lui Câmpeanu Radu și a celorlalte elemente din grupul său, stabilite în Franța

  1. Pe lângă măsurile prevăzute în dosarul de urmărire informativă, deschis asupra lui Câmpeanu Radu, se va definitiva studiul și recruta ca informator candidatul M.V., din București, cunoscut că a activat în aceeași organizație P.N.L. cu sus-numitul și alte elemente din anturajul acestuia, aflate în țară și străinătate.

Termen: 15 ianuarie 1978

Răspunde: col. Sporea Ion

  1. Se va proceda la încadrarea informativă a numiților Vintu Iorgu, Dobriceanu Alexandru, Sladec Mircea și Slavu Mircea din București, foste legături apropiate ale lui Câmpeanu Radu și se va stabili dacă acesta exercită influență negativă asupra lor.

Termen: 30 ianuarie 1978

Răspunde: col. Sporea Ion

  1. Se vor întreprinde măsuri de verificare și supraveghere informativă a rudelor numitei Lăcătușu Didina, domiciliate în județul Sibiu; sus-numita aflându-se temporar în Franța, a refuzat să se mai înapoieze în țară, căsătorindu-se cu Radu Câmpeanu.

Termen: 20 ianuarie 1978

Răspunde: col. Sporea Ion

  1. În ce privește legăturile din țară ale lui Zamfirescu Toma Nicolae, zis Dinu, se vor aplica măsurile prevăzute în planul întocmit în D.U.I., deschis recent de către I.M.B. – Securitate. În acest caz va fi dirijat și informatorul „Georgescu“, din legătura lt. col. Dițulescu N., cunoscut cu posibilități pe lângă familia emigrantului Zamfirescu Dinu. Dintr-o notă informativă furnizată de informatorul „Georgescu“ rezultă că bătrânul Zamfirescu din București, tatăl emigrantului Zamfirescu Dinu, cunoaște despre activitatea dușmănoasă a fiului său și nu este de acord cu acesta. Prin aceeași sursă „Georgescu“ vom acționa pentru a-l determina pe Zamfirescu Gabriel să scrie fiului său să renunțe la activitatea sa ostilă regimului nostru.

Termen: 15 ianuarie 1978

Răspunde: lt. col. Dițulescu N. și lt. col. Ciudin Gheorghe din I.M.B.-S.

  1. Prin Inspectoratul Municipiului București – Securitate, se va asigura supravegherea informativă a rudelor și legăturilor numiților Boițeanu Florin, Oprescu Adrian-Paul și Damian Dan, foști membri P.N.L., stabiliți în Franța, cunoscuți că desfășoară activitate dușmănoasă împreună cu Câmpeanu Radu.
  2. Prin Inspectoratul județean Olt vor fi lucrați informativ numiții: Bălănescu Silviu, Nițu Ion și Zamfirescu Manole din Caracal, care au desfășurat activitate în aceeași organizație subversivă, împreună cu fugarul Oprescu Adrian-Paul, precum și rudele acestuia din județ, în scopul de se stabili dacă mențin legături și încearcă să-i influențeze în scop dușmănos pe aceștia.

Analiza rezultatelor obținute se va face la 30 martie 1978.

Răspunde: lt. col. Dițulescu N.

  1. După identificarea și lucrarea informativă a lui Hogaș Aurel, inginer la I.A.S. Mărculești, județul Ialomița, cumnat cu fugarul Oprescu Adrian-Paul, va fi contactat și determinat să-l influențeze pozitiv pe acesta.

Termen: 15 martie 1978

Răspunde: col. Sporea Ion

  1. Se va comunica la U.M. 0920 despre activitatea dușmănoasă a lui Câmpeanu Radu și legăturile sale din Franța, menționate în prezenta notă, și se va coopera pentru contracararea acțiunilor lor ostile statului nostru.

Termen: 30 decembrie 1977

  1. Pentru stabilirea tuturor legăturilor suspecte din țară, se va pune sub control și corespondența numiților: Oprescu Adrian-Paul, Boițeanu Florin și Damian Dan – toți stabiliți în Franța. În raport de situația operativă apărută se vor lua și alte măsuri corespunzătoare. Periodic vor fi analizate aceste cazuri și raportate conducerii direcției.

Lt. col. Dițulescu N. [Rezoluție:] 24 decembrie 1977.

De acord cu măsurile propuse și cu termenele pe care le-am stabilit pentru executare.

Prima analiză la 25 ianuarie 1978. Col. [indescifrabil]

Notă: Documentul se găsește la A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 4, f. 284–285.