Amiralul Ali Fadavi, citat de agen?ia de pres? Fars, spune c? drona a avut mai multe zboruri de recunoa?tere deasupra Golfului, în ultimele zile, înainte de a fi capturat.

SUA nu au comentat, deocamdat?, incidentul, precizeaz? BBC.

ScanEagle este un aparat low-cost, de anduran?? mare, construit de Insitu, o firm? produc?toare de avioane f?r? pilot, sub licen?a Boeing.

Amiralul iranian a spus c? astfel de drone sunt, de obicei, lansat? de pe vase de r?zboi de mari dimensiuni.

G?rzile Revolu?ionare sunt o unitate de elit? a armatei iraniene, care au propriile for?e navale.

Agen?ia de pres? Fars scrie c? drona a fost capturat? „zilele trecute”, dar nu se precizeaz? în ce mod s-a întâmplat acest lucru, scrie Reuters.

Un purt?tor de cuvânt al for?elor navale americane a declarat c? sunt cunoscute aceste informa?ii ?i sunt verificate la aceast? or?.

În luna noiembrie, SUA au declarat c? avioane de lupt? iraniene au tras asupra unei drone americane de supraveghere, care zbura în apele interna?ionale. Iranul a precizat, îns?, c? avionul respectiv ar fi intrat în spa?iul s?u aerian, ?i a ad?ugat c? va r?spunde „decisiv” oric?rei încerc?ri de p?trundere neautorizat? în acest spa?iu. În schimb, Israelul a doborât, în luna octombrie, o dron? iranian?, care a intrat pe teritoriul statului evreu, fiind lansat? de gruparea islamist? libanez? Hezbollah.