Evenimentul Zilei > Politica > Iohannis A SEMNAT o serie de DECRETE. Se vor SCHIMBA multe în România. Breaking news
Iohannis A SEMNAT o serie de DECRETE. Se vor SCHIMBA multe în România. Breaking news

Iohannis A SEMNAT o serie de DECRETE. Se vor SCHIMBA multe în România. Breaking news

Conform informațiilor oferite de către Administrația Prezidențială, președintele României, Klaus Iohannis, a semnat, vineri, mai multe decrete de promulgare a unor legi, după cum urmează:

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (PL-x 328/22.05.2018);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 510/08.10.2018);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană (PL-x 105/12.03.2018);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea a cărnii în zona montană (PL-x 106/12.03.2018);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane (PL-x 107/12.03.2018);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau cultură în zona montană (PL-x 147/26.03.2018);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (PL-x 134/19.03.2018);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 322/03.10.2017);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară (PL-x 586/18.12.2017);

Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul inspectorului de muncă, nota de prezentare și Legea în original (PL-x 124/14.03.2018);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (PL-x 544/17.10.2018);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 416/03.09.2018);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru închirierea locuințelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 452/11.09.2018);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației (PL-x 535/15.10.2018);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (PL-x 418/03.09.2018);