Evenimentul Zilei > Social > Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ce dorințe ți se îndeplinesc și ce nu trebuie să faci
Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ce dorințe ți se îndeplinesc și ce nu trebuie să faci

Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ce dorințe ți se îndeplinesc și ce nu trebuie să faci

Intrarea Maicii Domnului în Biserică sau Vovidenia este praznuita de catre Biserica Ortodoxa, joi, 21 noiembrie și este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului 2019.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prima zi din Postul Crăciunului în care este dezlegare la pește.
Părinții Nascatoarei de Dumnezeu Fecioara sunt Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Aceștia sunt cunoscuți pentru credință arzătoare în Dumnezeu și pentru faptul că erau lipsiți de copii.

Deoarece viață lor nu era completă fără copii, se roagă la Dumnezeu să primească și ei bucuria de a fi părinți, promițând că în cazul în care vor avea un copil, acesta va fi dus la templu unde va fi închinat Domnului. Îngerul li se arată și le vestește că vor avea o față care va trebui să poarte numele de Maria.

Neuitand de promisiunea făcută în față lui Dumnezeu, la trei ani de la nașterea Fecioarei Maria, Ioachim și Ana o duc pe fiica lor la templu.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Aici aceștia sunt întâmpinați de către marele preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta o conduce pe Fecioara în cea mai sfânta începere a templului, în Sfânta Sfintelor, unde va rămâne până când va împlini 15 ani. Motivul pentru care Maria a fost dusă în acea încăpere pentru a deveni ea însăși Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, sălaș pentru Dumnezeul nostru, al tuturor credincioșilor.

Foarte mulți păgâni se îndoiesc că acest lucru nu a fost cu putință, și totuși Biserica, în cantarile ei afirmă: „Ceea ce s-a hrănit în Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate cu credință și cu înțelepciune și cu neîntinată feciorie, mai marele Gavriil i-a adus din ceruri închinăciune”.

Cele mai multe informații legate de această sărbătoare se găsesc în „Protoevanghelia” și în „Evanghelia după Iacov”.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Dintre toate sărbătorile închinate Nascatoarei, doar “Bunavestirea” are la baza un eveniment istoric care a fost consemnat în cadrul Sfintei Scripturi. Informațiile referitoare la celelalte sărbători nu apar în evangheliile canonice, ci provin din Sfânta Tradiție și din evangheliile necanonice.

Sunt și anumite obiceiuri specifice acestei zile cum ar fi: copiii care pun crengi de măr în vase cu apă. Acestea vor fi ținute la căldură și la lumina și vor inmuguri și înflori. Iar odată cu prilejul Anului Nou, acestea vor fi folosite drept sorcove. Nu în ultimul rând, dat fiind faptul că această sărbătoare este într-o perioada de post și pentru că toți creștinii să se poată bucură de sărbătorirea Intrării Maicii Domnului în Biserica, Biserica Ortodoxă a rânduit că pe dată de 21 noiembrie să fie dezlegare la pește.

Rugăciunea care îți îndeplinește orice dorință:

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

crestinortodox.ro.