Până la sfârşitul lunii august, Ministerul Educaţiei Naţionale va derula o inspecţie tematică, dublată de o analiză de risc, privind evoluţia situaţiei şcolare a elevilor din învăţământul gimnazial, de la înscrierea în clasa a V-a, în anul şcolar 2015-2016, până la susţinerea Evaluării Naţionale, din anul şcolar 2018 – 2019, anunță  un comunicat al MEN, preluat de Agerpress.

Experţii Corpul de control al ministrului Educaţiei Naţionale vor analiza situaţia şcolară a elevilor promovaţi, corigenţi, repetenţi, cu situaţie şcolară neîncheiată, în anii şcolari selectaţi.

Comunicatul MEN anunță că ,,Obiectivele acestei inspecţii/analize de risc sunt identificarea grupurilor defavorizate de elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, prevenirea excluziunii şcolare, precum şi reducerea/remedierea erorilor din documentele şcolare.”

 

 

Te-ar putea interesa și: