Acţiunile de control în unităţile de fabricare a produselor obținute din fabricarea ţiţeiului efectuate de Inspecția Muncii între 5 și 29 septembrie 2016 au vizat atât unităţile care desfăşoară activităţi de fabricare a produselor obținute din fabricarea ţiţeiului precum şi societăţile care desfăşoară activităţi de mentenanţă.

Inspecția Muncii precizează că obiectivele acestei acțiuni au fost: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de fabricare a produselor obținute din fabricarea ţiţeiului,stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul menționat pentru a preveni producerea evenimentelor în timpul desfăşurării  activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru.

În timpul acțiunii, inspectorii de muncă au efectuat 23 controale, fiind constatate 56 deficienţe. Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost aplicate 56 sancţiuni contravenţionale, din care 54 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 11.000 lei.

Dintre deficienţele constatate de către inspectorii de muncă menționăm:completarea necorespunzătoare a permiselor de lucru pentru realizarea lucrărilor de reparații, a rapoartelor de serviciu şi a registrelor de blindări, termoizolaţia lipsă sau deteriorată pentru unele conducte sau vase tehnologice,echipamente de muncă defecte,manometre cu termenul scadent de verificare expirat,scări de acces deteriorate,lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile mentenanţă desfăşurate pe teritoriul altor unităţi,semnalizarea de securitate şi sănătate incompletă, ignorarea la evaluarea riscurilor specifice, a probabilităţii producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive,blocarea căilor de acces în cursul efectuării lucrărilor de reparaţii, planuri de Prevenire şi Protecţie neactualizate.

S-au dispus măsuri ferme de remediere şi totodată aplicat sancţiuni contravenţionale.

„După explozia produsă la rafinăria Petromidia am inițiat această acțiune de control care și-a propus toleranță zero pentru abaterile de la normele legale de securitate și sănătate în muncă. Siguranța lucrătorilor din rafinării și societăţile care desfăşoară activităţi de mentenanţă pe bază de contract este primordială. Va fi o monitorizare pemanentă a riscurilor din aceste unități de profil.” – Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.