Evenimentul Zilei > EVZ Special > INCREDIBIL, dar adev?rat! În România te po?i trezi mam? sau tat? în acte f?r? s? fii
INCREDIBIL, dar adev?rat! În România te po?i trezi mam? sau tat? în acte f?r? s? fii

INCREDIBIL, dar adev?rat! În România te po?i trezi mam? sau tat? în acte f?r? s? fii

Caz incredibil! Un b?iat de 9 ani a devenit, din gre?eal?, copilul unui cuplu care habar n-avea de existen?a lui. Cele dou? "mame" au n?scut în acela?i an, în acela?i loc ?i au acela?i nume de fat?.

Acolo unde este el, Andrei nici m?car nu ?tie cine îi este mam?, cine îi este tat?. Are 9 ani ?i este copilul statului, crescut într-o cas? de copii, de?i are patru p?rin?i. Doi sunt naturali, dar l-au abandonat într-o maternitate, f?r? s? se uite înapoi. Pe ceilal?i doi, i-a f?cut statul prin „grija” unor func?ionari publici ?i apar în acte, din gre?eal?. Ace?tia se lupt? de ani de buni s? conving? autorit??ile c? nu e b?iatul lor. În acest timp, sub bradul de Cr?ciun, Andrei a primt cadouri de la str?ini.
P?r?sit la câteva zile dup? na?tere
Andrei ar fi r?mas, poate, un copil la fel de anonim ca ?i mul?i al?i oropsi?i ai sor?ii care î?i încep via?a p?r?si?i de cei care le dau via??. S-a n?scut la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal Timi?oara, în luna octombrie a anului 2003. Mama lui, o anume Camelia Pop, l-a abandonat, la scurt timp dup? na?tere, pe 10 octombrie.
Femeia declarase c? este n?scut? în Zal?u, jude?ul S?laj, dar locuie?te în jude?ul Timi?, împreun? cu concubinul ei ,Daniel Rusu, tat?l copilului. Autorit??ile nu au mai dat, îns?, de urma p?rin?ilor naturali. L?sat de izbeli?te, Andrei a ajuns la un orfelinat din Timi?. Acum, micu?ul este în grija unui asistent maternal.
P?rin?i cu for?a
Pentru a-l putea l?sa în plasament, îns?, asisten?ii sociali de la Protec?ia Copilului Timi?oara au cerut date despre mam? la autorit??ile din Zal?u, locul ei de na?tere. Mai exact, s? le transmit? extrasul de na?tere pentru Pop Camelia, „care l-a abandonat pe minorul Rus Andrei în spital”.
Oficiul de Stare Civil? Zal?u le-a r?spuns: „V? facem cunoscut c? în actele de stare civil? nu exist? înregistrat? persoana în cauz?, îns? din verific?rile efectuate în baza de date rezult? c? mama copilului Rus Andrei este Rus Carmen Emilia, n?scut? Pop”. Totodat?, a fost trimis în Timi?oara ?i certificatul de c?s?torie a doi so?i: Rus Carmen Emilia ?i Rus Iulian Adrian. Cu toate acestea, pe baza documentului emis de autorit??ile din Zal?u, Tribunalul Timi? îi înregistreaz? prin decizia 679/30/2009, pronun?at? într- un singur termen, pe so?ii Rus, ca p?rin?i oficiali.
Coinciden??, ca în filme
Noii p?rin?i ai lui Andrei n-aveau habar c? mai au un copil pe care nu l-au conceput. Ei locuiesc în Cluj-Napoca ?i au un b?iat cu acela?i prenume.
Atunci când au fost în?tiin?a?i c? trebuie s? recunoasc? copilul, au intrat în panic?. S-au adresat Prim?riei, iar juristul a solicitat l?muriri Direc?iei Generale de Protec?ie a Copilului. Rezolvarea situa?iei s-a l?sat a?teptat?, iar cei doi so?i au apelat la un avocat, Claudia ?icudean.
Aceasta a explicat, pentru „Evenimentul zilei”, cum s-a produs încurc?tura: „Mama copilului ?i clienta mea sunt n?scute în Zal?u. Amândou? au n?scut la aceea?i maternitate, dar la câteva luni diferen??. Au ?i acela?i nume de fat?, Pop, de?i nu sunt rude”.
Orfanul a fost abandonat în Maternitatea Timi?oara. Eviden?a Popula?iei a scris c? are alt? ma
"Tr?im cu teama c? în orice clip? ne putem trezi la u?? cu un copil care ne repro?eaz? c? l-am p?r?sit.”
IULIAN RUS, tat?l din acte al lui Andrei

Tat?l „fabricat”, acuzat de infidelitate
Carmen Emilia Rus este mam? a doi copii. S-a mutat din Zal?u în Cluj-Napoca, unde s-a ?i c?s?torit cu Iulian. Din anul 2010, cei doi so?i au dat în judecat? toate autorit??ile responsabile, în opinia lor, de aceast? încurc?tur? ?i de tergiversarea rezolv?rii cazului: jude?ul Timi?, prin pre?edintele Consiliului Jude?ean, Eviden?a Popula?iei, Protec?ia Copilului, Municipiul ?i Consiliul Local Timi?oara, prin primar, Municipiul ?i Consiliul Local Zal?u, prin primar, Spitalul Municipal Timi?oara. Le cer desp?gubiri de 200.000 de euro pentru c? „autorit??ile ne-au dus cu vorba atâta vreme ?i tr?im cu teama c? în orice clip? ne putem trezi la u?? cu un copil care ne repro?eaz? c? l-am p?r?sit”, sus?ine Iulian Rus (foto).
La rândul ei, avocata Claudia ?icudean a motivat solicitarea desp?gubirilor prin faptul c? cei doi so?i au fost la un pas de desp?r?ire din cauza acestui caz. „Colegii de munc? îl priveau cu al?i ochi când au aflat c? a abandonat un copil. V? da?i seama. Apoi, a avut problema cu socrii care l-au b?nuit c? e tat?l b?iatului. Nu doresc nim?nui s? treac? prin ce au trecut clien?ii mei”, a spus, pentru EVZ, avocata ?icudean.
Salva?i de ADN
De doi ani, procesul început la Timi?oara ?i continuat la Cluj nu s-a terminat. În vara acestui an, Iulian Rus a f?cut, pe banii lui, testul ADN la Institutul Na?ional de Medicin? Legal? „Mina Minovici”, la cererea instan?ei, pentru a dovedi c? nu e tat?l biologic al copilului. A pl?tit circa 3.000 de lei, dou? salarii, cum apreciaz? b?rbatul. Rezultatul a venit abia la sfâr?it de an.
La termenul de judecat? din 5 decembrie 2012, instan?a a luat act de faptul c? ADN-ul lui Iulian Rus nu coincide cu cel al micu?ului Andrei. „Testul de paternitate a dovedit c? nu sunt ei p?rin?ii biologici. Dar procesul va continua cu un nou termen, în luna februarie 2013, în care sper?m c? se se vor stabili ?i desp?gubirile”, a precizat avocata so?ilor Rus.