Născut la Betleem, el a studiat Legea cu Dreptul Simeon, cel care L-a primit pe Iisus în brațele sale la Biserică. A propovăduit Evanghelia în Iudeea, Macedonia și Etiopia. Unele izvoare afirmă că Matia ar fi primit cununa muceniciei în Etiopia. Altele susțin că, adus la templu, pentru a răspunde acuzațiilor că propovăduiește un prooroc fals, Matia refuză să se lepede de Hristos și este bătut cu pietre până la moarte. Pentru a nu fi acuzați de romani, iudeii îi taie Sfântului Matia capul cu securea, pedeapsă care se aplica acelora care se ridicau împotriva Cezarului. Astfel, părea că executarea lui Matia avea ca motiv sfidarea ordinii romane, și nu crredința în Hristos.